'ตลก'에 해당되는 글 2건

  1. 여자라서 아님 남자라서?? ฮะเก๋า[하까오] -- 나는 남자닷~~ OST듣기 좋은데.... (4)
  2. 남자를 우습게 아는 태국녀 영화 에 떳다~~สวย สิงห์ กระทิง แซ่บ[쑤워이 씽끄라띵쎕]-- 그러게 여자는 항상 조심하랑껭~~

여자라서 아님 남자라서?? ฮะเก๋า[하까오] -- 나는 남자닷~~ OST듣기 좋은데....

확대

วันที่เข้าฉาย : 19 มิถุนายน 2551 / 2008년 6월 19일 [개봉일]
แนวหนัง : ตลก / 코믹
กำกับโดย : มารยาท ไทยนิวัฒน์วิไล / 말라얃 타이니완위라이 [감독]
นักแสดง : พงษ์พิสุทธ์ ผิวอ่อน, หม่ำ จ๊กมก, วัตถาภรณ์ เอี่ยมสินธร, บุศริน มโหทาน, สกาว เอื้อวิวัฒน์สกุล, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ / 퐁피쑫 피우언, 윋따타펀 이얌씬턴 , 붇린 마호탄, 싸까우 의이위완싸꾼 , 나띠타퐁 차띰뽕 [출연진]

- 2008년 태국이 왜캐 공포물 제작을 안할깡?? 기다리던중..ㅎㅎ 재미 있는 코믹 영화를 개봉했었더군요.. 음... 말도 없이... ^^:: 위 포스터에서 보시는 바와같이 여자 머리가 짧죠?? 태국에서 머리가 짧으면 자칮 "톰보이ทอม" 로 오해를 사는 경우가 대부분입니다.... 자신의 성 정체성에 대해서 다시한번 생각하게 하는 영화...

자~~ 그런데 웃겨요..음..뭐랄까?? 두 남녀가 만나서이야기 하는 것보다 조연들 노는게 상당히 웃깁니다.. 코믹 보단 익살, 해학에 가까운 일들이 많이 등장하죠...^^:::[헉~~ 이그 혼자 웃기면 어떻게 하죠? ㅡ.ㅡ:::]

- 대학생 신분으로 자신만의 개성에 살고 죽는 남자 아니아니 히히 여자가 있었으니..“ปารีส” 빠리쓰 자신을 여자로 생각하지 않습니다. 외모는 여자로 살지만 마음은 남자... 양쪽 견갑골에 힘 빡~! 주고 오른쪽 주먹 중지에 굳은살 생길 정도로 남자답고 싶은... 그녀 아니아니 남자???

친구로써 그져 한 남자로써만 보이던 빠리쓰 그러나 어느순간 부터 성 정체성이 흔들리기 시작합니다. "บุ้ง" 붕 이남자 때문에 내 자유로운 삶이 흔들리기 시작합니다... 절친한 4명의 베스트 프랜드 사이엔 까터이กะเทย 가 있었고, 친구로써 조언을 듣게 됩니다..

이런 그녀에게도 사랑이 시작됩니다..   “พี่โข่ง”   “กังฟู”  “ไอ้แว่น” และ “ปารีส” 피콩,깡후,아오웬 그리고 "빠리쓰" 이렇게 4명의 캠퍼스 친구들과 즐거운 시간을 보내다... 붕 에게 뭔지 모를 호감을 넘어서는 순간.... 어랏~~ 난 텀보인뎅...빠리쓰은 자신의 성 정체성에 대한 심각한 고민을 하게되고.. 붕 과 함께 있는 시간이면 가슴이 뛰고..콩콩 거리는 걸 느끼게 되고..급기야.. 키스를 하게되면서,, 여자로써 자신이 얼마나 행복한지를 알게 됩니다. 빠리쓰는 "쌉쏜[혼돈]" 에 이르기 시작하고 빠리쓰는 붕에게 가까이 다가 설 시간이 됐을 때쯤.. 붕의 마음은 이미...

- 그러나 정말 자신이 행복할 수 있을까?? 자신이 여자로 돌아가면 정말 행복할 수 있을까??

170여개국 가운데 성 정체성이 쉽게 어디서나 공개적으로 자신을 떳떳하게 보이는 나라는 그리 많지 않을 것이라 생각합니다. 그렇다고 태국은 호의적인가?? 결코 그렇지는 않습니다. 보이는 것과는 다르게 거부감을 느끼는 사람이 훨씬 많다는 것이죠.. 그래도 이들은 같이 잘 어우러져 살고 있습니다..

- 이번 영화가 텀보이 를 크게 강조하는 영화라고 하기엔 시나리오가 부족합니다. 그러나.. 영상미학이 아주 뛰어납니다.


홍보 영상물:ฮะเก๋า[하까오]

코믹한 영화와는 다소 다르게 ฮะเก๋า[하까오] OST 뮤직비디오 노래가 참 좋습니다.บอกให้เธอรู้ ว่าฉ้นไม่รู้ ที่เยกว่ารักมันเป็นยังไง

벅하이터루 와찬빠이루 티옉와락만뻰양응아이

ที่คิดกับเธอ คือรักใช่ไหมไม่แน่ใจ แต่มากกว่ากว่าแค่เพื่อนกัน

티킫깝터 크락차이마이마이매짜이떼막꽈꽈케픠언깐

รู้อย่างเดียว เธมันใจได้ ว่าฉันจะอยู่ดรงนั้น เมือเวลา เธอต้องการใคร

루양디야우 터만짜이다이와찬짜유따롱난 믜외라 터떵깐크라이

ที่ เข้าใจพร้อมดูแล จะไปที่ไหน ถ้าเธอไม่เหลือใคร ฉันจะไปกับเธอ

티카오짜이프럼두레 짜빠이티나이 타터마이릐어크아이 찬짜빠이깝터

จะเจออะไรร้ายแรงสักเพียงไหน ฉันจะไปกับเธอ ไม่ค่อยอะซิ้ง ไม่ค่อยอะหวาน

짜쯰아라이라이렝싹피양나이 찬짜빠이깝터 마이컴이씽 마이커이아완

 

ก็ทำอย่างนันไม่เป็นเลยเธอ ก็เลยไม่รู้ ไม่กล้าจะพูคว่ารักเธอ

꺼탐양난마이뻰러이터 꺼러이마이루마이끄라짜풋와락터

กลัวน้นเว่อร์เกินไป รู้อย่างเดียว เธอนันใจได้ ว่าฉันจะอยู่ตรงนั้น เมื่อเวลา เธอต้องการใคร

끄루어난위끤빠이 루양디야우 터난짜이다이 와찬짜유뜨롱난 믜외라 터떵깐크라이

ทีเข้าใจพร้อมดูแล เจอเรื่องร้ายๆ  ที่เธอต้องสู้ไป ฉันจะไปกับเธอ บอกมาคำเดียว

티카오짜이프럼두레 쯰릐엉라이라이 티터떵쑤빠이 찬짜빠이깝터 벅마캄디야우

 

แม้ไกลสักเพียงไหน ฉันจะไปกับเธอ ฉันก็ให้ได้แค่ใจฉันมี และก็ทำได้แค่นี้ จะไปที่ไหน

메끄라이싹피양나이 찬짜빠이깝터 찬꺼하이다이케짜이찬미 래꺼탐하이케니 짜빠이티나이

ถ้าเธอไม่เหลือใคร ฉันจะไปกับเธอ จะเจออะไรร้ายแรงสักเพียงไหน ฉันอะไรไปกับเธอ

타터나마이믜어크라이 찬짜빠이깝터 짜즤아라이라이렝싹피양나이 찬아라이빠이깝터

เจอเรื่องร้าย ๆ  ที่เธอต้องสู้ไป ฉันจะไปกับเธอ บอกมาคำเดียว แม้ไกลสักเพียงไหน

쯰릐엉라이라이 티터떵쑤빠이 찬짜빠이깝터 벅마캄디야우메끄라이싹피양나이

ฉันจะไปกับเธอ

찬짜빠이깝터


[papam.net /papam]

--이전 포스트--
--> 2007/06/11 - [동영상] - 무에타이 진수 Tony Jaa[토니쟈]
--> 2007/07/03 - [생활습관들[태국]] - 태국 배우겸 모델 อ้อม-พิยดา
--> 2007/07/01 - [태국영화소개] - 한국을 덮칠 태국 공포영화 --แฝด 휏 --
--> 2007/08/30 - [태국영화소개] - 태국 영화 Muay Thai Chaiya -- ไชยา

남자를 우습게 아는 태국녀 영화 에 떳다~~สวย สิงห์ กระทิง แซ่บ[쑤워이 씽끄라띵쎕]-- 그러게 여자는 항상 조심하랑껭~~

확대
สวย สิงห์ กระทิง แซ่บ
[쑤워이 씽끄라띵쎕]

วันที่เข้าฉาย 24 มกราคม 2551/2008년 1월 24일 [개봉일]/ 한국 미 개봉작
แนวหนัง แอ็คชั่น,ตลก/액션,코메디
กำกับโดย พิสุทธิ์ แพร่แสงเอี่ยม/피쑫 펜쎙이얌
นักแสดง สุวนันท์ คงยิ่ง ,วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ ,ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ ,จรัสพงษ์ สุรัสวด /쑤워난 콩잉, 윈라팝 쑤팝화이분, 쑫파껀 낃쑤원, 짜랃퐁 쑤랃쑤억 [출연진]

- 태국식 코메디/개그는 "스랩스틱" 작렬 남장여장 남자들이 무수히 등장합니다. 물론 TV 코미디 프로의 경우도 마찬가지..... 이번 코믹물도 중간 중간에 코맹맹이 소리를 내는 남장 여자들이 무수히 등장을 합니다..

거칠고 험난한 마피아 세계 죽음에 대한 두려움은 두 남자의 거칠고 힘찬 뜀박질로 시작이 됩니다.
어딜 가나 이쁜 여자를 조심? 하라고 했던가? -.-?

ป๊อด 뻗 (ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ 쑫파껀 낃쑤원) แอ๊ด 엗(วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ 윈라팝 쑤팝화이분) 는 마피아의 손아귀를 벗어 나기 위해 한적한 방콕 깊숙한 곳으로 숨어 들지만.. 마피아의 검은 손을 피할길이 없어 집니다..

- 한편 거칠고 험난한 삶을 살아본적? 없는 얼굴이지만.. 강다구 좋고.. 주먹이 무기라도 되는냥 남자들을 조물딱 조물딱 거리는 거리깡패? 여성이자 남자 뒷주머니를 노리는 무서운 걸~~~
ดาว 다우(สุวนันท์ คงยิ่ง 쑤워난 콩잉)와 이 두 남자들은 운명 처럼 만나게 됩니다. ㅋㅋㅋ

한편 이 두남자를 근거지를 찾기 위해 파견된 최고의 고수들인? 마피아 주먹들이 있었으니.. 스램스틱의 황태자라 할 만큼 넘어지는 일이 천직인냥 몸으로 싸우고 표정으로 웃겨주는 센스 100% 장착한 코믹 무술 마피아들..... [기본옵션 허리춤 ; 총] ㅋㅋ

그러나.. 다우 그녀 앞에선 모든 남자들은 그저~~~ 한줌에 낚시줄에 불과할뿐... 안되면 미모로 일단 상대를 흔들어놓고.. 이때다 쉽을때 강다구로 다져진 주먹을 좌측 턱을 공격하는 여깡패...

남자들의 애간장을 녹여놓는 간늘어진 몸매와 두남자와 운명적인 거친세계를 그린 코믹 /액션물입니다..[ 한국에 개봉될 가능성 음................ 0%]ㅋㅋ