'코믹'에 해당되는 글 3건

  1. 태국 코믹영화 "개구리 팔아버린 공주 뚝끼" 개구리 왕자 원작을 뒤집는 개그 (12)
  2. 무섭게 웃기는 태국 코믹 영화 --ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋ [피따완깝아깐따뽀]-- 그러게 귀신은 뭐한다고 불려? 헉 (12)
  3. 성룡 태국상경 영화 /러시아워 3 --Rush Hour 3 / คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด 3 [쿠야이홧뗌싸삣 3]--- (6)

태국 코믹영화 "개구리 팔아버린 공주 뚝끼" 개구리 왕자 원작을 뒤집는 개그


ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ (สหมงคลฟิล์ม) / 개구리 팔아버린 공주 뚝끼

กำหนดฉาย : 22 กรกฎาคม 2553 / 2010년 7월 22일[개봉일]
แนว : คอเมดี้ แฟนตาซี / 환타지, 코메디[장르]
กำกับ : พรชัย หงษ์รัตนาภรณ์ /파라차이 홍쓰라타나펀[감독]
นำแสดง : สุดารัตน์ บุตรพรม(ตุ๊กกี้ ชิงร้อยฯ), หลุยส์ สก็อต, นาตาลี เดวิส, พงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ (เท่ง เถิดเทิง), ชูศักดิ์ เอี่ยมสุข(โหน่ง ชะชาช่า), ภาณุพันธ์ ครุฑโต(พัน ชิงร้อยฯ), อาคม ปรีดากุล (ค่อม ชวนชื่น), ผดุง ปรีดากุล (แจ๊ส ชวนชื่น), วัชระ ปานเอี่ยม, เกริกหิรัญ แปลกประเสริฐ (เฉิ่ม เชิญยิ้ม), อำพล รัตนวงศ์(โต-ว้อหมาบ้ามหาสนุก), สมเดช แก้วลือ (แฟรงค์-ฅนไฟบิน, 7 ประจันบาน1-2), เฉลิม แย้มขะมัง (ว้อหมาบ้ามหา สนุก, ฮะเก๋า, วงษ์คำเหลา), ศิวดล จันทนเสวี(ท็อฟฟี่) / 쑤다랃 묻라파롬 , 하루이쓰 쓰껃, 나따리 에위쓰, 퐁쓰싹, 퐁쑤완, 추싹이얌쑥,파누판 카룯또, 아콤빠리다룬, 파둥 쁘리다꾼, 와차라짠야얌 , 끄륵히란넥빠싸른, 암폰랃누엉, 롬덱 께우릐, 치름엠카망, 씨우동 짠나나싸위 / 출연진

  태국영화에서 빠질수 없는 코믹영화 비교적 제작비 절감효과가 있어, 2010년 한해도 꾸준히 만들어집니다. 이번 영화 "ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ (สหมงคลฟิล์ม) / 개구리 팔아버린 공주 뚝끼" 는 개구리 왕자 를 코믹하게 그린 영화입니다..원작 내용은 " 어느 날 멋뜨러지게 웅장한? 궁전에 아리따운? 공주가 살고 있었는데..갑자기 생기다만 개구락지 한마리가 공주와 함께 밥도 먹고 잠도 잘려는 것을 걍~~ 벽에 힘껏 던지고 마는데 어느 한적한 낮 시간때 공놀이 한던 공주가 그만 연못에 실수로 공을 빠트리고 말죠.. 이때다 쉽었는지 얍삽한 개구리는 공주와 친구가 될것을 협상하고 공주의 도움으로 옛날 모습을 찾는다는" 원작을 확 뒤집어 깨는 영화 " 개구리 팔아 버린 공주 뚝끼"

  징글 징글한 개구리 한마리 그러나 원작에선 벽에 던지거나 도망가는데..간뎅이가 부어오는 뚝끼 공주는 이때다 쉽어서 짭짭한 수입원이다 쉽었는지..개구리로 변신한 왕자를 그만 팔아버립니다..흑..ㅜ.ㅜ

살짝 집중해서 봐야하는 개그우먼.."สุดารัตน์ บุตรพรม 쑤다랃 묻라파롬" 이 개그우먼이자 배우로써 활동 중인 정말 재미 있는 여잡니다..

한국 개그우먼인 신봉선씨 재치와 입담이 우월하죠.. 비슷한 개그성향이 강한데요.. 태국에 존재하는 코믹프로, 쑈프로는 거의 등장할 정도로 재미 있습니다.

사실 태국 코믹은 좀 유치한데.. 쑤다랃 개그우먼은 상당히 재미 있게 연기를 합니다..

살짝 보면, 제 스타일?? 인것 같기도 하공..쩝~~~[오해마삼]


  여하튼 이번 태국영화는 원작 개구리 왕자를 살짝 뒤집어 까는 영화 사실 한국에선 개봉하지 않겠지만.. 왈가닥 공주 재치 넘치는 입담이 돋보입니다.. 사실 영화를 보다보면, 뭐랄까..원작은 근처도 안간다고 할지 모르지만.. 가만히 집중해서 보면 어딘가 비슷한게 있긴 합니다..ㅜ.ㅜ


ตุ๊กกี้ เจ้าหญิงขายกบ (สหมงคลฟิล์ม) / 개구리 팔아버린 공주 뚝끼 [티져영상]

2010/07/11 - [태국영화소개] - 한국 배경으로 만든 태국영화 "미안해 사랑해

2010/07/10 - [태국영화소개] - 2009 부천국제판타스틱 영화제 태국 출품작

2010/06/20 - [태국영화소개] - 태국 호러몰 낭따키얀[นางตะเคียน]- 따키얀 부인

2010/06/04 - [태국영화소개] - 영화 "페르시아의 왕자[시간모래

무섭게 웃기는 태국 코믹 영화 --ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋ [피따완깝아깐따뽀]-- 그러게 귀신은 뭐한다고 불려? 헉

사용자 삽입 이미지
ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋ [피따완깝아깐따뽀]

วันที่เข้าฉาย 28 กุมภาพันธ์ 2551 / 2008년 2월 28일 [개봉일] 한국 미 개봉작
แนวหนัง ตลก / 코믹 [장르]
กำกับโดย วรพจน์ โพธิเนตร / 위라폳 포티넫[감독]
นักแสดง พรรษชล คุ้มแพรวพรรณ, จตุรงค์ ม๊กจ๊ก, โก๊ะตี๋, เกริก ชิลเล่อร์/판싸촌 쿰페웹판, 짜투룽 목쪽, 꼬띠 , 끅 친릐/ [출연진]

- 태국에선 이런 말이 있습니다. 웃겨라 그래야 성공한다... 참 말로 그렇습니다.
이런 유머러스한 일상은 연예계 뿐만 아니라 정치계에서도 반영되고 있는데요.. 가끔 엽기적인 정치가들이 등장해서 웃음을 주는 경우가 많습니다.

이번 공포물을 코믹물로 만들어 무섭기 보다는 보는 내내 웃음을 주는 영화 입니다.
태국에서 코믹물은 거의 성공한적이 없습니다. 유치한 경우가 너무 많아 영화 차트에도 오르지 못한영화가 대부분인데.. 벌써 한 달째 태국내 상 위권을 유지하고 있어 포스팅 해봅니다. [믿어??]

사용자 삽입 이미지
- 어느 시끌시끌한 시골에 명성이 자자한 점쟁이가 있다는 소문이 전국으로 확산됩니다.

이런 소문을 금새. 중산층을 끌어모으고...돈 맛을 보게된 점쟁이 어느날 자신이 하는일마다 안된다는 소릴 늘어놓는 배부른 처자가 나타나 눈이뻘개지도록 울어 제끼는 통에 ...꺽~~~

그런데 이 눔의 점쟁이가 사기점을 칩니다. 짜고치는 점집.. 그러나 손발이 맞질 않아... 일을 그르치고..

이 날도 피곤한 정신력으로 귀신을 불러 점을 치려는데..허거덩...
잘못 불렀나?? 이상한 처녀 귀신이 나타나 괴롭히게 되고.. 이를 피하기 위해 벌어지는 웃지 못할 이야기들이 전개됩니다.

홍보 동영상: ผีตาหวานกับอาจารย์ตาโบ๋ [피따완깝아깐따뽀]

[papam.net /papam]

-- 이전 포스트 --
--> 2008/02/29 - [태국영화소개] - 태국영화 The 8th Day แปดวัน แปลกคน[뻿완 쁠렉콘]
--> 2008/02/19 - [동영상] - 태국 전통음악 서곡을 알리다 --The Overture --โหมโรง[홈롱]
--> 2007/08/17 - [태국영화소개] - 성룡 태국상경 영화 /러시아워 3 --Rush Hour 3 /
--> 2007/02/28 - [태국뉴스/소식] - 한국 역사극에 열광 하는 태국 사람들--태국

성룡 태국상경 영화 /러시아워 3 --Rush Hour 3 / คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด 3 [쿠야이홧뗌싸삣 3]---

사용자 삽입 이미지
전미 박스오피스 1위 탈환 1억 3천만불에 달하는 대형 코미디/ 액션 대작이 태국을 찾아 갑니다.

이름만 보고 예매를 하는 영화 러시아워 3 탄이 큰 웃음 보따리를 들고 왔습니다.

태국에서 흥행은 코믹/액션/환타지 영화가 가장 크게 성공을 할 수 있습니다. 공포물 잘만들기로 유명한 태국이지만, 막상 태국 현지인은 태국 공포물을 즐겨보지 않습니다.

이번 러시아워 3 에서 다시 뭉친 크리스터커와 청룽 두 형사가 다시 뭉처 만든 문제작..

กำหนดฉาย : 16 สิงหาคม 2250 /2007년 8월 16일[개봉일]
ประเภท : แอ๊คชั่น / คอเมดี้ /액션,코메디 [장르]
กำกับการแสดง : เบร็ท แร็ทเนอร์ / 브렛 레드너[감독]
นำแสดง : เฉินหลง, คริส ทักเกอร์ /칭롱 , 크리스터커


 러시아워 1,2,3 탄에 이르는 이 두 사람의 매력은?
-크리스 터커 양쪽 콧구멍에 주먹만한 솜을 넣고 말을 하는지 코맹맹이 소리와 함께 1세기 동안 따라하기 힘든 빠른 말 솜씨 그리고 리액션이 강한 웃음 카리스마 대가..

-무조건 웃어라 생각하면서 무슨영화를 보냐 이는 천룽만이 가지고 있는 영화 세계인듯 웃음 그리고 액션 이 두가지만으로 세계를 평정한 더 이상 말이 필요 없는 흥행 보증수표...

1998년 러시아워 1탄 2001년 2탄에 이어 2007년 8월 태국에 첫 선보인 개봉작 이렇게 본다...??

사용자 삽입 이미지
- 호러/멜로/스릴러/환타지 영화가 싫다 정말 이런 분들 각별한 관심을 가지고 봐야 합니다.

코믹액션에서 빠지지 않는 동서 고금을 막론하고 등장하는 깍뚝이 아자씨들 조폭[삼합회]가 등장을 합니다. 인간사 무서울게 없는 저어질들이 있으나 이 두 형사를 만나면 이들 삼함회들도 코믹 연기자가 되어야 합니다..

공중 이회전 발차기는 기본 킥복싱 자세는 옵션 그리고 거친 입담과 숨고르기 전에 터져 나오는 리액션..  그러나 이런 웃음뒤에 따라 다니는 사랑스런 뒷태가 멋진 여배두들 등장...히히히

이번에 프랑스로 옮겨 왔답니다. 암살 위험에 빠진 대사관 딸을 두고 벌어지는 절대 무섭지 않은 영화 러시아워 3 탄 คู่ใหญ่ฟัดเต็มสปีด 3 [쿠아이홧뗌싸삣 3] ...

머리쓰는 현대인들에게 더 할 나이 없이 찾아온 시원한 웃음 주먹싸움 영화 태국부터 인사 드립니다.


[papam.net/ papam]