'타이뮤직'에 해당되는 글 11건

 1. 여자라서 아님 남자라서?? ฮะเก๋า[하까오] -- 나는 남자닷~~ OST듣기 좋은데.... (4)
 2. 태국 전통음악 영화 The Overture -- โหมโรง-- 서곡을 알리는 태국음악 잔잔한 감동 (4)
 3. 타이뮤직비디오--Yai Monotone [วันที่เธอไม่อยู่ 완티터마이유]--흥겨운 락발라드 따라해보세요..?
 4. 타이뮤직비디오--loso แม่ 메 --잔잔한 음악 따라해 보십시요 (2)
 5. 타이뮤직비디오--Stamp--ศาลาพักใจ 싸라팍짜이-- 따라해보세요..^^ (4)
 6. 타이뮤직비디오-- palmy [stay]-- 감미로운 선율 속이로 빠져 보십시요.. (5)
 7. 타이뮤직비디오 Palmy--[ความเจ็บปวด 쾀쩹뿌얻]--감미로운 음악에 빠져 보세요
 8. 타이뮤직비디오 kala [ใช่ไหม 차이마이] 태국어 따라하기--태국
 9. 타이뮤직비디오 ยอมตั้งแต่หน้าประตู [염땅떼나쁘라뚜]--태국어 따라하기--태국
 10. 타이뮤직비디오 ฤดูร้อน[르두런]-- 태국어 따라해보세요
 11. 태국 뮤직비디오 Loso - ฝนตกที่หน้าต่าง[폰똑티나땅]-- 태국 (6)

여자라서 아님 남자라서?? ฮะเก๋า[하까오] -- 나는 남자닷~~ OST듣기 좋은데....

확대

วันที่เข้าฉาย : 19 มิถุนายน 2551 / 2008년 6월 19일 [개봉일]
แนวหนัง : ตลก / 코믹
กำกับโดย : มารยาท ไทยนิวัฒน์วิไล / 말라얃 타이니완위라이 [감독]
นักแสดง : พงษ์พิสุทธ์ ผิวอ่อน, หม่ำ จ๊กมก, วัตถาภรณ์ เอี่ยมสินธร, บุศริน มโหทาน, สกาว เอื้อวิวัฒน์สกุล, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ / 퐁피쑫 피우언, 윋따타펀 이얌씬턴 , 붇린 마호탄, 싸까우 의이위완싸꾼 , 나띠타퐁 차띰뽕 [출연진]

- 2008년 태국이 왜캐 공포물 제작을 안할깡?? 기다리던중..ㅎㅎ 재미 있는 코믹 영화를 개봉했었더군요.. 음... 말도 없이... ^^:: 위 포스터에서 보시는 바와같이 여자 머리가 짧죠?? 태국에서 머리가 짧으면 자칮 "톰보이ทอม" 로 오해를 사는 경우가 대부분입니다.... 자신의 성 정체성에 대해서 다시한번 생각하게 하는 영화...

자~~ 그런데 웃겨요..음..뭐랄까?? 두 남녀가 만나서이야기 하는 것보다 조연들 노는게 상당히 웃깁니다.. 코믹 보단 익살, 해학에 가까운 일들이 많이 등장하죠...^^:::[헉~~ 이그 혼자 웃기면 어떻게 하죠? ㅡ.ㅡ:::]

- 대학생 신분으로 자신만의 개성에 살고 죽는 남자 아니아니 히히 여자가 있었으니..“ปารีส” 빠리쓰 자신을 여자로 생각하지 않습니다. 외모는 여자로 살지만 마음은 남자... 양쪽 견갑골에 힘 빡~! 주고 오른쪽 주먹 중지에 굳은살 생길 정도로 남자답고 싶은... 그녀 아니아니 남자???

친구로써 그져 한 남자로써만 보이던 빠리쓰 그러나 어느순간 부터 성 정체성이 흔들리기 시작합니다. "บุ้ง" 붕 이남자 때문에 내 자유로운 삶이 흔들리기 시작합니다... 절친한 4명의 베스트 프랜드 사이엔 까터이กะเทย 가 있었고, 친구로써 조언을 듣게 됩니다..

이런 그녀에게도 사랑이 시작됩니다..   “พี่โข่ง”   “กังฟู”  “ไอ้แว่น” และ “ปารีส” 피콩,깡후,아오웬 그리고 "빠리쓰" 이렇게 4명의 캠퍼스 친구들과 즐거운 시간을 보내다... 붕 에게 뭔지 모를 호감을 넘어서는 순간.... 어랏~~ 난 텀보인뎅...빠리쓰은 자신의 성 정체성에 대한 심각한 고민을 하게되고.. 붕 과 함께 있는 시간이면 가슴이 뛰고..콩콩 거리는 걸 느끼게 되고..급기야.. 키스를 하게되면서,, 여자로써 자신이 얼마나 행복한지를 알게 됩니다. 빠리쓰는 "쌉쏜[혼돈]" 에 이르기 시작하고 빠리쓰는 붕에게 가까이 다가 설 시간이 됐을 때쯤.. 붕의 마음은 이미...

- 그러나 정말 자신이 행복할 수 있을까?? 자신이 여자로 돌아가면 정말 행복할 수 있을까??

170여개국 가운데 성 정체성이 쉽게 어디서나 공개적으로 자신을 떳떳하게 보이는 나라는 그리 많지 않을 것이라 생각합니다. 그렇다고 태국은 호의적인가?? 결코 그렇지는 않습니다. 보이는 것과는 다르게 거부감을 느끼는 사람이 훨씬 많다는 것이죠.. 그래도 이들은 같이 잘 어우러져 살고 있습니다..

- 이번 영화가 텀보이 를 크게 강조하는 영화라고 하기엔 시나리오가 부족합니다. 그러나.. 영상미학이 아주 뛰어납니다.


홍보 영상물:ฮะเก๋า[하까오]

코믹한 영화와는 다소 다르게 ฮะเก๋า[하까오] OST 뮤직비디오 노래가 참 좋습니다.บอกให้เธอรู้ ว่าฉ้นไม่รู้ ที่เยกว่ารักมันเป็นยังไง

벅하이터루 와찬빠이루 티옉와락만뻰양응아이

ที่คิดกับเธอ คือรักใช่ไหมไม่แน่ใจ แต่มากกว่ากว่าแค่เพื่อนกัน

티킫깝터 크락차이마이마이매짜이떼막꽈꽈케픠언깐

รู้อย่างเดียว เธมันใจได้ ว่าฉันจะอยู่ดรงนั้น เมือเวลา เธอต้องการใคร

루양디야우 터만짜이다이와찬짜유따롱난 믜외라 터떵깐크라이

ที่ เข้าใจพร้อมดูแล จะไปที่ไหน ถ้าเธอไม่เหลือใคร ฉันจะไปกับเธอ

티카오짜이프럼두레 짜빠이티나이 타터마이릐어크아이 찬짜빠이깝터

จะเจออะไรร้ายแรงสักเพียงไหน ฉันจะไปกับเธอ ไม่ค่อยอะซิ้ง ไม่ค่อยอะหวาน

짜쯰아라이라이렝싹피양나이 찬짜빠이깝터 마이컴이씽 마이커이아완

 

ก็ทำอย่างนันไม่เป็นเลยเธอ ก็เลยไม่รู้ ไม่กล้าจะพูคว่ารักเธอ

꺼탐양난마이뻰러이터 꺼러이마이루마이끄라짜풋와락터

กลัวน้นเว่อร์เกินไป รู้อย่างเดียว เธอนันใจได้ ว่าฉันจะอยู่ตรงนั้น เมื่อเวลา เธอต้องการใคร

끄루어난위끤빠이 루양디야우 터난짜이다이 와찬짜유뜨롱난 믜외라 터떵깐크라이

ทีเข้าใจพร้อมดูแล เจอเรื่องร้ายๆ  ที่เธอต้องสู้ไป ฉันจะไปกับเธอ บอกมาคำเดียว

티카오짜이프럼두레 쯰릐엉라이라이 티터떵쑤빠이 찬짜빠이깝터 벅마캄디야우

 

แม้ไกลสักเพียงไหน ฉันจะไปกับเธอ ฉันก็ให้ได้แค่ใจฉันมี และก็ทำได้แค่นี้ จะไปที่ไหน

메끄라이싹피양나이 찬짜빠이깝터 찬꺼하이다이케짜이찬미 래꺼탐하이케니 짜빠이티나이

ถ้าเธอไม่เหลือใคร ฉันจะไปกับเธอ จะเจออะไรร้ายแรงสักเพียงไหน ฉันอะไรไปกับเธอ

타터나마이믜어크라이 찬짜빠이깝터 짜즤아라이라이렝싹피양나이 찬아라이빠이깝터

เจอเรื่องร้าย ๆ  ที่เธอต้องสู้ไป ฉันจะไปกับเธอ บอกมาคำเดียว แม้ไกลสักเพียงไหน

쯰릐엉라이라이 티터떵쑤빠이 찬짜빠이깝터 벅마캄디야우메끄라이싹피양나이

ฉันจะไปกับเธอ

찬짜빠이깝터


[papam.net /papam]

--이전 포스트--
--> 2007/06/11 - [동영상] - 무에타이 진수 Tony Jaa[토니쟈]
--> 2007/07/03 - [생활습관들[태국]] - 태국 배우겸 모델 อ้อม-พิยดา
--> 2007/07/01 - [태국영화소개] - 한국을 덮칠 태국 공포영화 --แฝด 휏 --
--> 2007/08/30 - [태국영화소개] - 태국 영화 Muay Thai Chaiya -- ไชยา

태국 전통음악 영화 The Overture -- โหมโรง-- 서곡을 알리는 태국음악 잔잔한 감동

사용자 삽입 이미지
The Overture -- โหมโรง--

วันที่เข้าฉาย 6 กุมภาพันธ์ 2547/2004년 2월 6일 [개봉일]-- 지난영화/ 한국 극장 미 개봉작
กำกับโดย อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ /읻띠쑨톤 위차이락싸
นำแสดงโดย อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อาระตี ตันมหาพราน, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, ชุมพร เทพพิทักษ์, สมภพ เบญจาธิกูล, สุเมธ องอาจ, บุ๋มบิ๋ม สามโทน, ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า, สมชาย ศักดิกุล, อุดม ชวนชื่น /아누칟 싸판퐁, 아라띠 딴마합란, 아둔 둔야랃, 파응오판타 위친라번쫑 푸위르, 품푸엉,
춤파라 텝피탁, "쏨폽 벤야짜티꾼, 쑤넫 옹앋, 뿜빔 쌈톤, 나롱르타 똗싸응아, 쏨차이 칵디꾼, 웃마추언츤 [출연진]

- 태국의 영화 산업 전반이 주로 공포영화에 치우쳐 있는게 사실입니다. 전 탁신 총리 집권 당시 급격한 산업화 바람과 자본주의 뿌리가 깊게 자리잡고 영화도 빨리 만들어내고 수익률을 높이는데 크게 활용되고 있는 실정 입니다.

이러한 이유로 태국영화는 한 해 수십편에 달하는 공포물을 만들어내고 사라집니다.
이 가운데 몇 편은 해외 수출영화도 있긴 하지만 공포영화는 비디오 점 혹은 3류극장으로 전락하고 맙니다.

2004년 태국 극장가에 조용한 함성이 들리기 시작했고, 많은 태국인들 가슴속에 전통이란 단어를 자리 잡게 했던 그 문제의 수작 The Overture -- โหมโรง [홈롱; 서곡]을 소개 하겠습니다.

- 태국 방콕[시얌] 1886년[태국력: 2429년] 당시 서구의 문물과 거래가 활발하던 시기 ศร쏜” (อนุชิต
사용자 삽입 이미지
สุพันธุ์พงษ์
아누칟 쑤판퐁) 살인 누명을 벗으러 시암으로 돌아오게 됩니다.. 쏜은 10세 되던 해 이미 "나랏툼" 전통악기를 다룰줄 아는 천재적인 면을 보여 주변 어른들로 부터 큰 인상을 남겼던 영화의 주인공 입니다.

그러나 그 의 삶은 불운하고 언제나 주변에 적들이 많았습니다. 유럽식 음악을 추구하던 시암 점점 태국음악이 서구화 되어가고 전통음악을 다시 살리겠다는 신념 아래 자신의 뜻에 동참하겠다는 가장 절친한 친구 ขุนอิน 쿤인이 같이 하게 됩니다.

어느 날 태국 음악 축제인 베스트쿤 대회를 앞두고 마을 관료들이 모여 테스트를 하게됩니다. 쏜의 현란한 손 놀림과 음악성에 다들 놀라며.. 이번 대회 참가자로써 적극 추천을 하게 됩니다.  대회에 선 보였던 http://papam.net/884 이곳에 미리 포스팅 하였습니다.
대회 참가 했던 쏜 현란한 음악을 선보이게 됩니다. 음악 제목 : ลาวแพน [라우펜]10분짜리 홈롱 주요 내용 입니다. [풀 버전은 저작권 때문에 흑.ㅜ.ㅜ]

타이뮤직비디오--Yai Monotone [วันที่เธอไม่อยู่ 완티터마이유]--흥겨운 락발라드 따라해보세요..?사용자 삽입 이미지
아디스트: Yai Monotone
곡명: วันที่เธอไม่อยู่ 완티터마이유

최근에 등장한 신인가수 입니다. 외모상 상당히 동양적[중국계] 이미지가 물씬 풍기는 가수 입니다.. 최근 발매중인 곡들이 빠른 락발라드를 주로 선보이면서, 신선한 바람을 이르키고 있는 가운데, 올해 한번 기대해 볼랍니다.


แล้ววันนี้ก็วันแรกที่ฉันรู้สึกกับสายตา
래오완니꺼완랙티찬루쓱깝싸이따
เวลาที่มองผู้หญิงที่ผ่านไป ผ่านมา ผ่านไป ผ่านมา
외라티멍푸잉티판빠이 판마 판빠이 판마
พวกที่ทำให้ใจฉันเต้นแรง จะมองทางนู้นก็ดูดี
푸억티탐하이짜이찬땐래오 짜멍탕눈꺼두디
จะมองทางนี้ก็มีแต่ความหวือหวา
짜멍탕티꺼미떼쾀워와
โอ้ว... เพราะอะไร เพราะอะไร
오~~프러아라이 프러아라이
แต่มันทำไม ก็เป็นเพราะใคร ซึ่งถามตัวเองว่าเพราะอะไร
떼만탐마이 꺼뻰프러크라이 씅탐따오엥와프러아라이
ก็อาจจะใช่ ก็อาจจะคล้ายกับความรู้สึกที่คุ้นเคย แต่ฉันรู้สึกไม่คุ้นเลย
꺼앋짜차이꺼앋짜클라이깝쾀루쓱티쿤커이 때찬루쓱마이쿤러이
โอ้ว... อยากจะหาคำตอบ
오~~ 약짜하캄떱
วันนี้ฉันเป็นอะไร มองใครๆก็สวยไปหมดเลย
완니찬뻰아라이 멍크라이 크라이꺼쑤어이빠이몯러이
หันซ้ายหันขวามันไม่คุ้นเคย คงเพราะว่าเธอไม่อยู่
한싸이한콰만마이쿤커이 콩프러와터마이유
เมื่อมีเธออยู่ข้างๆ ความรู้สึกของฉันที่มีต่อเพศตรงข้าม
믜어미터유카오카오 쾀루쓱컹찬티미떠펟뜨롱캄
ก็ทั้งผู้หญิง แต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉัน
꺼탕푸잉 떼마이차이짜오잉컹찬
และสิ่งที่อยากจะให้เธอนั้นได้เข้าใจ
래씽티약짜하이터난다이카오짜이
ว่าเธอนั้นเติมเต็มในสิ่งที่ฉันนั้นขาดหายไป
와터난띔땜나이씽티찬난칻하이빠이
เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไป โอ้ว... โห้ว...
띔땜나이씽티칻하이빠이 오~~하~~
เมื่อมีเธออยู่ในใจ และไม่ว่าผู้หญิงคนไหน
믜어미터유나이짜이 레마이와푸잉콘나이
ที่ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาแล้วไง
티판마판빠이 판마판빠이 판마래오응아오
ก็แค่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉัน
꺼케푸잉타오난 떼마이차이짜오잉컹찬
เธอก็รู้ว่าเรานั้นรักกัน และฉันนั้นคงจะไม่เปลี่ยนไป
터꺼루와라오난락깐 래찬난콩짜마이쁘리얀빠이

(2절)
วันนี้ฉันเป็นอะไร มองใครๆก็สวยไปหมดเลย
완니찬뻰아라이 멍크라이크라이꺼쑤어이빠이몯러이
หันซ้ายหันขวามันไม่คุ้นเคย คงเพราะว่าเธอไม่อยู่
한싸이한콰만마이쿤커이 콩프러와터마이유
แล้ววันนี้ก็วันแรกที่ฉันรู้สึกกับสายตา
래오완니꺼완랙티찬루쓱깝라이따
เวลาที่มองผู้หญิงที่ผ่านไป ผ่านมา ผ่านไป ผ่านมา
외라티멍푸잉티판빠이 판마 판빠이 판마
พวกที่ทำให้ใจฉันเต้นแรง จะมองทางนู้นก็ดูดี
푸억티탐하이짜이찬땐래오 짜멍탕눈꺼두디
จะมองทางนี้ก็มีแต่ความหวือหวา
짜멍탕니꺼미떼쾀워와
โอ้ว... เพราะอะไร เพราะอะไร
오~~프러아라이 프러아라이
เมื่อมีเธออยู่ในใจ และไม่ว่าผู้หญิงคนไหน
믜어미터유나이짜이 래마이와푸잉콘나이
ที่ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาแล้วไง
티판마판빠이 판마판빠이 판마래오응아오
ก็แค่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉัน
꺼게푸잉타오난 떼마이차이짜오잉컹찬
เธอก็รู้ว่าเรานั้นรักกัน และฉันนั้นคงจะมีแต่
터꺼루와라오난락깝 래찬난콩짜미떼
เธออยู่ในใจ และไม่ว่าผู้หญิงคนไหน
터유나이짜이 래마이와푸잉콘나이
ที่ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาแล้วไง
티판마판빠이 판마판빠이 판마래오응아오
ก็แค่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉัน
꺼케푸잉타오난 떼마이차이짜오잉컹찬
เธอก็รู้ว่าเรานั้นรักกัน และฉันนั้นคงจะไม่เปลี่ยนไป โอ้ว
터꺼루와라오난락깐 래찬난콩짜마이쁘리얀빠이~~오~~
ก็แค่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉัน โอ้ว
꺼케푸잉타오난 떼마이차이짜오잉컹찬~~오~~
เมื่อมีเธออยู่ในใจ และไม่ว่าผู้หญิงคนไหน
믜어미터유나이짜이 래마이와푸잉콘나이
ที่ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาแล้วไง
티판마판빠이 판마판빠이 판마래오응아오
ก็แค่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉัน
꺼케푸잉타오난 떼마이차이짜오잉컹찬
เธอก็รู้ว่าเรานั้นรักกัน และฉันนั้นคงจะมีแต่
터꺼루와라오난락깐 래찬난콩짜미떼
เธออยู่ในใจ และไม่ว่าผู้หญิงคนไหน
터유나이짜이 래마이와푸잉콘나이
ที่ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาผ่านไป ผ่านมาแล้วไง
티판마판빠이 판마판빠이 판마래오응아오
ก็แค่ผู้หญิงเท่านั้น แต่ไม่ใช่เจ้าหญิงของฉัน
꺼케푸잉타오난 떼마이차이짜오잉컹찬
เธอก็รู้ว่าเรานั้นรักกัน และฉันนั้นคงจะไม่เปลี่ยนไป
터꺼루와라오난락깐 래찬난콩짜마이쁘리얀빠이

[papam.net @ papam]
 

타이뮤직비디오--loso แม่ 메 --잔잔한 음악 따라해 보십시요


사용자 삽입 이미지

아티스트: loso โลโซ
곡명: mae แม่

태국 가수 로쏘는 워낙 유명하기 때문에 다른 설명이 필요 없습니다. 로쏘곡 가운데 발라드 곡들이 대부분 인데, 특히 가족,친구,사회 적인 부분을 노래한 곳들이 많습니다.. 오늘 노래는 엄마를 생각하며, 부른 곡으로써 차분함을 더해
줍니다.

ป่านนี้จะเป็นอย่างไร จากมาไกลแสนนาน
빤니짜뻰양라이 짝마끌라이쌘난
คิดถึงคิดถึงบ้าน จากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับ
킫틍킫틍반 짝마땅난믜어라이짜다이끌랍
แม่จ๋าแม่รู้บ้างไหม ว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วง
메짜메루방마이 와두엉짜이두엉니뻰후엉
จากลูกน้อยที่แม่ห่วงหวง อยู่เมืองหลวงศิวิไลซ์ไกลบ้านเรา
짝룩너이티메후엉후엉 유믜엉루엉씨위라이끌라이반라오
คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหล อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่
킫틍메큰마남따만꺼라이 약끌랍빠이쏩롱티뜨롱딱메

ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียมแท้ ในอกแม่สุขเกินใคร
나이엄껃락찡티티얌태 나이옥메쑥끤크라이
อีกไม่นานลูกจะกลับไป หอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทน
익마이난룩짜끌랍빠이 헙두엉짜이쩹창끤톤
เก็บเรื่องราววุ่นวายสับสน ใจที่วกวนของคนในเมืองกรุง
껩릐양라오운와이쌉쏜 짜이티티왁완컹콘나이믜엉끄룽

(2절)

คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหล อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่
킫틍메큰마남따만꺼라이 약끌랍빠이쏩롱티뜨롱딱메
ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียมแท้ ในอกแม่สุขเกินใคร
나이엄껃락찡티티얌테 나이옥메쑥끤크라이
อีกไม่นานลูกจะกลับไป หอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทน
익마이난룩짜끌랍빠이 헙두엉짜이쩹참끤톤
เก็บเรื่องราววุ่นวายสับสน กลับบางคนที่ใจไม่แน่นอน
껍릐엉라오운라이쌉쏜 끌랍방콘티짱이마이메넌
ลืมเรื่องบางคนไปซบลงที่ตรงตักแม่
름릐어방콘빠이쏩롱티뜨롱딱메

[papam.net @papam]

 
 

타이뮤직비디오--Stamp--ศาลาพักใจ 싸라팍짜이-- 따라해보세요..^^

 


사용자 삽입 이미지
 
아티스트: Stamp
곡명: ศาลาพักใจ 싸라팍짜이

stamp 가수는 [ศาลาพักใจ 싸라팍짜이] 노래로 알려진 가수 입니다.
이 노래 이후 크게 뜨지 못하고 있는 아쉬움이 있긴 하지만, 태국 어디를 가나 많은 사람들이 부르는 노래로 손꼽히는 곡입니다. 내용도 쉽고 부르기도 편해서, 태국어를 처음 접하시는 분들도 몇 차례 들어 보면 쉽게 따라 하실 수 있습니다.


ฟ้าร้อง แดดร้อน
화렁 덷런
ฝนตกเธอก็มา
혼똑터꺼마
หายเหนือยเมื่อยล้า
하이늬어이믜어이라
ฝนซาเธอก็ ไป
혼싸터꺼빠이
ฉันก็หลงดีใจ
찬꺼롱디짜이
ที่เธอให้ความรักความสำคัญ
티터하이쾀락쾀쌈칸
เก็บเอาไปนอนเพ้อ แอบฝัน
껩아오빠이넌픠 엡환
ว่าเรารักกันเหนือใคร
와라오락깐늬어크라이
แทัที่จริงเธอนั้น
테티찡터난
ไม่เคยให้ความจริงใจ
마이커이하이쾀찡짜이
กับฉันเลย
깝찬러이
เพิ่งจะรู้วนนี้ว่าเธอ
핑짜루완니와터
ไม่เคยคิดจะสนใจ
마이커이킫짜쏜짜이
เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ
핑짜루완니와터
ต้องการแค่เพียงพักใจ
떵깐케피양팍짜이
ให้หายเหนื่อย
하이하이늬어이
ฟ้าร้อง แดดร้อน
화렁 덷런
ฝนตกเธอก็มา
혼똑터꺼마
หายเหนือยเมื่อยล้า
하이늬어이믜어이라
ฝนซาเธอก็ ไป
혼싸터꺼빠이
เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น
터탐믜언찬난뻰
ดังเช่นศาลาริมทาง
당첸싸라림탕
เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น
터탐믜언찬난뻰
แค่เพียงศาลาพักใจ
케피양싸라팍짜이
ยามที่เธอเหนื่อยล้า
얌티터늬어이라
ยามที่เธอผิดหวัง
얌티터핃왕
ก็ทำเหมือนมีใจให้
꺼탐믜언미짜이하이
ตอนที่เธอสมหวัง
떤티터쏨왕
วันที่เธอมีใคร
완티터미크라이
เธอก็เดินจากฉันไป
터꺼듼짝찬빠이
ไม่ลาสักคำ
마이라싹캄

ฟ้าร้อง แดดร้อน
화렁 덷런
ฝนตกเธอก็มา
혼똑터꺼마
หายเหนือยเมื่อยล้า
하이늬어이믜어이라
ฝนซาเธอก็ ไป
혼싸터꺼빠이
เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น
터탐믜언찬난뻰
ดังเช่นศาลาริมทาง
당첸싸라림탕
เธอทำเหมือนฉันนั้นเป็น
터탐믜언찬난뻰
แค่เพียงศาลาพักใจ
케피양싸라팍짜이
ยามที่เธอเหนื่อยล้า
얌티터늬어이라
ยามที่เธอผิดหวัง
얌티터핃왕
ก็ทำเหมือนมีใจให้
꺼탐믜언미짜이하이
ตอนที่เธอสมหวัง
떤티터쏨왕
วันที่เธอมี่ใคร
완티터미크라이
เธอก็เดินจากฉันไป,,,,
터꺼듼짝찬빠이...
ไม่ลาสักคำ
마이라싹캄
เพิ่งจะรู้งันนี้ว่าเธอ
핑짜루완니와터
ไม่เคยคิดจะสนใจ
마이커이킫짜쏨짜이
เพิ่งจะรู้วันนี้ว่าเธอ
핑짜루완니와터
ต้องการแค่เพียงพักใจ
떵깐케피양팍짜이
ใหัหายเหนื่อย
하이하이늬어이
ต้องการแค่มาพักใจ
떵깐케피마팍짜이
ใหัหายเหนื่อย
하이하이늬어이
ต้องการแค่ที่พักใจ
덩깐케티팍짜이
ใหัหายเหนื่อย
하이하이늬어이
 

[papam.net @papam]
 
 

 
 

타이뮤직비디오-- palmy [stay]-- 감미로운 선율 속이로 빠져 보십시요..사용자 삽입 이미지
아티스트: ปาล์มมี่ palmy
곡명: Stay

태국내에서 palmy 가수는 유명세를 톡톡히 타고 있는 보기 드문 멋진 가창력을 가지고 있죠... 특히 부드러운 발라드 노래들이 다수 포함되어 있고, 언제 들어도 한국인 정서에 맞는 곡들이 많습니다.อาจมีฝนที่หล่นมา
앋미혼티롬마
ชั่วคราว
추어크라오
และเมฆขาวที่ผ่านมา
래멕카오티판마
เพียงชั่วคืน
피양추어큰
เจอะก้บลมก็ปลิวไป
쩨아깝롬꺼쁘리오빠이
ไม่มีใครรื้อฟื้น
마이미크라이릐픈
ไม่ได้เป็นความยั่งยืน
마이다이뻰쾀양윤
เสมอไป
싸믜빠이
แต่กับเธอที่ผ่านมา
떼깝터티판마
ชั่วคราว
추어크라오
และเรื่อวราวที่เปลี่ยนไป
래릐엉라오티쁘리얀빠이
ชั่วข้ามคืน
추어캄큰
กับอะไรที่เป็นไป
깝아라이티뻰빠이
ก็ยังไม่เคยลืม
꺼양마이커이름
เหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
믜언와만뻰쑤언능
ของหังใจ
컹후어짜이
เราไม่เคยจะรักกัน
라이마이커이짜락깐
มีแต่วันที่อ่อนไหว
미테완티언와이
ผ่านเลยไปและไม่เคย
판러이빠이래마이커이
จะกลับมา
짜끄랍마
เป็นแค่ความประมับใจ
뻰캐콴쁘라탑짜이
ที่ยังคงแน่นหนา
티양콩낸나
มีแต่ฝนมีแต่ฟ้ามี่เข้าใจ
미때혼미때화티카오짜이
ใต้ต้นไม้ที่ไม่มี,,,,ร่มเงา
다이똔마이티마이미 롬으아오
กิ่งก้านมันไม่ได้สูง
낑깐만마이다이쑹
สักเท่าไร
싹타오라이
แต่รากลึกลงในดิน
때락륵롱나이딘
หยังลึกลงในใจ
양륵롱나이짜이
มีความหมาย
미쾀마이
ที่มากมายตลอดมา
티막마이따럳마

เราไม่เคยจะรักกัน
라이마이커이짜락깐
มีแต่วันที่อ่อนไหว
미때완티언응아이
ผ่านเลยไปและไม่เคย
판러이빠이래마이커이
จะกลับมา
짜끌랍마
เป็นแค่ความประทับใจ
뻰케쾀쁠라탑짜이
ที่ยังคงแน่นหนา
티양콩낸나
มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ
미때혼미때화티카오짜이
ใต้ต้นไม้ที่ไม่มี,,, ร่มเงา
따이똔마이티마이미 롬응아오
กิ่งก้านมันไม่ได้สูง
낑깐만마이다이쑹
สักเท่าไร
싹타오라이
แต่รากลึกลงในดิน
때락륵롱나이딘
หยังลึกลงในใจ
양륵롱나이짜이
มีความหมาย
미쾀마이
ที่มากมาย,,,,ตลอดมา
티막마이     따럳마
แต่รากลึกลงในดิน
때락륵롱나이딘
หยังลึกลงในใจ
양륵롱나이짜이
มีความหมาย
미쾀마이
ที่มากมาย,,,,ตลอดมา
티막마이     따럳마

[papam.net @papam]

 

타이뮤직비디오 Palmy--[ความเจ็บปวด 쾀쩹뿌얻]--감미로운 음악에 빠져 보세요

사용자 삽입 이미지
아티스트: Palmy
곡명: ความเจ็บปวด [쾀쩹뿌얻]

태국에서 palmy 가수를 모르면 간첩? 부드러운 선율이 아름다운 가수로써 태국내 20~30대 큰 사랑을 받고 있는 아름다운 외모를 두루 가춘 가수 입니다.
한국 사람들도 다수의 팬을 확보 할 정도로 그 음악성에 한껏 빠져들게 됩니다.ใคร คนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคยรู้จัก กำลังจะหายลับไปทุกที
크라이 콘티커이루짜이 러이임티커이루짝 깜랑짜하이랍빠이툭티

คำพูดที่ซึ้งใจ ที่เคยว่ารักมากมาย ไม่มีอีกแล้วนับจากนี้
캄푿티씅짜이 티커이와락막마이 마이미익레오납짝니
ถ้าคนจะไป ก็ต้องไป
타콘짜빠이 꺼떵빠이
รักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้
락타오라이떼찬콩탐다이타오니

ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด
다이떼인염랍쾀쩹뿌얻
และฉันจะอดทน แม้แทบขาดใจ
래찬짜옫톤 메텝칻짜이
ไม่อาจจะวิ่งหนีความจริงที่มันโหดร้าย
마이앋짜윙니쾀찡티만도라이
จะพร้อมจะยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
짜프럼짜염카오짜이쾀빠이리욘쁘렝
จะอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวด
짜유픠어리얀루쾀쩹뿌얻
จะฝืนเดินต่อไป แม้ไร้เรี่ยวแรง
짜흰드언떠빠이 메라이리야오랭
และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
래콩미티싹완능 찬짜캠켕
ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร
틍매마이루떵난싹타오라이
เธอ เธอเคยเป็นทุกสิ่ง
터 터커이뻰툭씽
จะขอขอบคุณทุกอย่าง ที่เคยให้ฉันจนวันนี้
짜커컵쿤툭양 티커이하이찬쫀완니
 
ถ้าคนจะไป ก็ต้องไป
타콘짜빠이 꺼떵빠이
รักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้
락타오라이떼찬콩탐다이타오니
ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด
다이떼인염락쾀쩹뿌얻
และฉันจะอดทน แม้แทบขาดใจ
래찬짜얻콘메넵칻짜이
ไม่อาจจะวิ่งหนีความจริงที่มันโหดร้าย
마이앋짜윙니쾀찡티만도라이
จะพร้อมจะยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
짜프럼짜염카오짜이쾀쁠리얀쁘랭
จะอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวด
짜유프어리얀루쾀쩹뿌얻
จะฝืนเดินต่อไป แม้ไร้เรี่ยวแรง
짜흰드언떵빠이 메라이리야우랭

และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
래콩미티싹완능 찬짜켐캥
ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร
틍매마이루떵난싹타오라이
และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
래콩미티싹완능 찬짜켐캥

ถึงแม้ไม่รู้ต้องนาน....สักเท่าไร
틍매마이루떵난 ...싹타오라이
[papam.net @ papam]

타이뮤직비디오 kala [ใช่ไหม 차이마이] 태국어 따라하기--태국사용자 삽입 이미지

아티스트: kala
곡명: ใช่ไหม 차이마이

태국에서 카라하면 유명한 가수 입니다. 노래도 좋고 가창력도 뛰어난 가수로써 많은 사랑을 받고 있습니다.

เรามันคนคุ้นเคยกัน ความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยน
라오만콘쿤커이깐 쾀쌈판티쁘레쁘리얀
วันนี้ฉันเห็นมันโดยง่ายดาย ไม่ต้องจับมือ ไม่ต้องจ้องตา
완니찬헨만도이와이다이 마이떵짭믜 마이떵쩡따
ไม่ต้องกอดกัน ไม่ต้องถามอะไร ก็รู้ดีว่าเธอไม่เหมือนเก่า
마이떵껃깐 마이떵탐아리아 꺼루디와터마이믜언까오
วันที่เราเพิ่งคบกัน วันที่ยังไม่รักเธอ
완티라이픵콥깐 완티양마이락터
วันนั้นความสัมพันธ์ยังดีกว่า
완난쾀삼판양디꽈
เรื่องระหว่างเรา ที่ฉันเข้าใจ
릐엉라왕라오 티찬카오짜이
ที่ฉันอ่านเกมส์ ฉันนั้นรู้ชะตา ยิ่งพิจารณาจากตัวเธอ....
티찬안깸 찬난루차따 잉피짜라나짣뚜어터
* กะจะลาฉันไปใช่ไหม ความรักภายในใจ
까짜라찬빠이차이마이 쾀락파이나이짜이
เธอคงไม่เหลือเลย ที่แสดงออกมา
터콩마이릐어러이 티싸뎅억마
อยากจะทิ้งกันไปใช่ไหมไม่ต้องลังเลใจไอ้เราก็คุ้นเคย
약짜팅깐빠이차이마이 마이떵쌍레짜이아이라오꺼쿤커이
แค่พูดตรงๆ ทนคบกันอยู่ทำไม
케푿뜨롱 뜨롱톤콥깐유탐마이
มันเป็นใจของเธอเอง เธอคนเดียวที่มีสิทธิ์
만뻰짜이컹터엥 터콘디야오티미씯
จะคิดจะยกมันไปให้ใคร แม้จะฉุดมือ ดึงและรั้งเธอ
짜킫짜욕만빠이하이크라이 메짜춛믜 등래랑터
ก็ไม่อาจทำ ให้ฉันเหลืออะไร เมื่อท่าทีเธอเป็นอย่างวันนี้
꺼마앋탐 하이찬릐어아리아 믜탐티터뻰양완니

(ซ้ำ *)반복
จะไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองอะไรทั้งนั้น
짜마이끌롣 마이켄마이킈엉아라이탕난
ปัญหาจะได้จบ จะได้พบเจอทางออกกันซักที
빤하짜다이쫍 짜다이폽쩡탕억깐싹티
 

(ซ้ำ *)반복
แค่พูดตรงๆ ทนคบกันอยู่ทำไม
케푿뜨롱 뜨롱 톤콥깐유탐마이
 

타이뮤직비디오 ยอมตั้งแต่หน้าประตู [염땅떼나쁘라뚜]--태국어 따라하기--태국사용자 삽입 이미지

아디스트: 001
곡명: ยอมตั้งแต่หน้าประตู [염땅떼나쁘라뚜]

부드러운 선율 귀에 익은 발라드가 듣기 좋은 음악 입니다. 태국에선 하이틴 가수로써 활동을 하고 있죠.. 앞으로 기대해 볼만한 가수라 보여집니다.

หมื่นเหตุผลที่ทิ้งฉันไป กี่พันคำที่เธอคร่ำครวญ พูดว่าเธอเสียใจ
믠헫폰디팅찬빠이 끼판캄티터크람크루언 푿와터씨야짜이
ที่ได้ทำกับฉัน
티다이탐깝찬
อยากจะขอให้ฉันเห็นใจ ให้อภัยกับเธอได้ไหม
약짜커하이찬헨짜이 하이아파이깝터다이마이
รู้หรือเปล่าหัวใจฉันมันคิดยังไง
루릐쁘라오후어짜이찬만킫양응아이
เมื่อเธอลาใจมันถูกทำร้าย เจ็บไม่หายที่เธอทำอย่างนี้
믜터라짜이만툭탐라이 쩹마이하이티터탐양니
เคยรักเธอถึงหัวใจ ปลอบใจพอซักที จากนี้ต้องลืมเธอให้ลง
커이락터틍후어짜이 쁘럽짜이퍼싹티 짝니떵릠터하이롱
แต่วันนี้แค่ฉันเห็นเธอ ความเข้มแข็งมันก็ละลาย
떼완니케찬헨터 괌겜켕만꺼라라이
ยิ่งเธอบอกให้เราเป็นอย่างเดิมได้ไหม
잉터벅하이라오뻰양딈다이마이
เธอรู้ไหมว่าทั้งหัวใจ ยอมกลับไปกลายเป็นของเธอ
터루마이와탕후어짜이 염끌랍빠이끌라이뻰컹터
ตั้งแต่เจอเธอยืนหน้าประตู
땅케쩽터은나쁘라뚜~~~

ไม่ได้ยินที่เธอบอกกับฉัน คำเป็นพันมันไม่มีความหมาย
마이다이인티터벅깝찬 캄뻰판만마이티괌마이

ฉันได้ยินแค่หัวใจ บอกว่ายังรักเธอ วันนี้ฉันแพ้ใจตัวเอง
찬다이인케후어짜이 벅와양락터 완니찬페짜이뚜어엥
ในวันนี้แค่ฉันเห็นเธอ ความเข้มแข็งมันก็ละลาย
나이완니케찬헨터 괌겜겡만꺼라라이
ยิ่งเธอบอกให้เราเป็นอย่างเดิมได้ไหม
잉터벅하이라오뻰양딈다이마이
เธอรู้ไหมว่าทั้งหัวใจ ยอมกลับไปกลายเป็นของเธอ
터루마이와탕후어짜이 염끌랍빠이끌라이뻰컹터

ตั้งแต่เจอเธอยืนหน้าประตู
땅케쩡터은나쁘라뚜

(2절)

ในวันนี้แค่ฉันเห็นเธอ ความเข้มแข็งมันก็ละลาย
나이완티케찬헨터 괌컴켕만꺼라라이
ยิ่งเธอบอกให้เราเป็นอย่างเดิมได้ไหม
잉터벅 하이라오뻰양딈다이마이
เธอรู้ไหมว่าทั้งหัวใจ ยอมกลับไปกลายเป็นของเธอ
터루마이와탕후어짜이 염끌랍빠이끌라이뻰컹터

ตั้งแต่เจอเธอยืนหน้าประตู
땅떼쩡터은나쁘라뚜

ไม่ได้ยินที่เธอบอกกับฉัน คำเป็นพันมันไม่มีความหมาย
마이다이인티터벅깝찬 캄뻰판만마이미괌마이
ฉันได้ยินแค่หัวใจ บอกว่ายังรักเธอ วันนี้ฉันแพ้ใจตัวเอง
찬다이인케후어짜이 벅와양락터 완니찬페짜이뚜어엥

ในวันนี้แค่ฉันเห็นเธอ ความเข้มแข็งมันก็ละลาย
나이완니케찬헨터 괌컴켕만꺼라라이
ยิ่งเธอบอกให้เราเป็นอย่างเดิมได้ไหม
인터벅하이라오뻰양딈다이마이
เธอรู้ไหมว่าทั้งหัวใจ ยอมกลับไปกลายเป็นของเธอ
터루마이와탕후어짜이 염끌랍빠이끌라이뻰컹터
ตั้งแต่เจอเธอยืนหน้าประตู
땅떼쩡터은나쁠라뚜~~

เธอรู้ไหมว่าทั้งหัวใจ ยอมกลับไปกลายเป็นของเธอ
터루마이와탕후어짜이 염끌랍빠이끌라이뻰컹터
ตั้งแต่เจอเธอยืนหน้าประตู
땅떼쩡터은나쁠라뚜~~~~

 

[papam.net @ papam]

 

타이뮤직비디오 ฤดูร้อน[르두런]-- 태국어 따라해보세요


사용자 삽입 이미지
아티스트: paradox
곡명: ฤดูร้อน[르두런]

락을 좋아 하시는 분들이 들을만한 곡 입니다. 더운 여름을 뜻하는 노래를 부르는데요.. 참~ 태국이 덥긴덥죠...^^ 태국에 잘알려진 락커들입니다.


บ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทาง
버이크랑티짜이드언억빠이마이멍카오탕
หยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่า
욛남따유깝깐마이미카
ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย
찬드언롱탕유끌랑푸콘 티찹쏜원와이
หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป
한빠이하터마이쩓푸다이 믜어터마짝찬빠이
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
은멍텅화마이뻰첸커이
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
르두런마이미터믜언껀믜언까오칻터
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
은멍텅화마이뻰첸커이
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
르두런마이미터믜언껀믜언까오칻터
หยุดทั้งหัวใจ เดินต่อไปไม่มีแสงดาว
윧탕후어짜이 드언떠빠이마이미쌩다오
โอบกอดน้ำตาโอบกอดหัวใจกับความเศร้า
옵껃남따옵껃후어짜이깝괌싸오
ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย
찬드언롱땅유끌랑푸콘 티쌉쏜운와이
หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป
한빠이하터마이쩓푸다이 믜터마짝찬빠이
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
은멍텅화마이뻰첸커이
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
르두런마이미터믜언껀믜언까오칻터
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย
은멍탕화마이뻰첸커이
ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
르두런마이미터믜언껀믜언까오칻터
ยืนมองท้องฟ้า ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
은멍텅화 르두런마이미터믜언껀믜언까오칻터
ยืนมองท้องฟ้า ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
은멍텅화  르두런마이미터믜언껀믜언까오칻터
บ่อยครั้งที่ใจเปิดออกไปให้ลืมเรื่องราว
뻐이크랑티짜이쁴억빠이하이름리양라오
ฉากเก่าย้อนมาเปิดออกไปไม่เป็นเช่นเดิม
착까오연마쁴억빠이마이뻰첸드언
[papam.net @ papam]
 

태국 뮤직비디오 Loso - ฝนตกที่หน้าต่าง[폰똑티나땅]-- 태국


사용자 삽입 이미지
아티스트: LOSO
제목: ฝนตกที่หน้าต่าง [폰똑티나땅]

태국 가수 Loso 음악은 태국내에선 대중적인 음악을 많이 선보입니다. 주로 발라드 조용한 음율을 부르는 가수입니다. "창문에 내리는 비"

วันนี้ฝนตก ไหลลงที่หน้าต่าง
완니 폰똑 라이롱티나땅
เธอคิดถึงฉันบ้าง ไหมหนอเธอ
터킷틍찬방 마이너터
เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว สองเรายังได้เจอ เธอ ส่งยิ้มมา
믜어완짠티래오 썽라오양다이쯰터쏭임마
นั่งอยู่คนเดียว เหลียวมองที่หน้าต่าง
낭유콘디야오 리야오멍티나땅
หากมีเธอข้างๆ ก็คงจะสุขใจ
학미터캉캉 꺼콩짜쑥짜이
เธอคงไม่รู้ ว่าฉันเองยังไม่มีใคร หากเป็นเธอก็คงเข้าที
터콩마이루 와찬엥양마이미크라이 학뻰터꺼콩카오티
เธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดี ส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจ
터얃짜미크라이콘난티쎈디 쑤언찬콘니꺼콩짜싸오짜이
เธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ ก็ยังสงสัย ยังอยากจะรู้
터얃짜미훤레오꺼벤다이 꺼양쏭싸이 양약짜루

หวังแค่เพียงเธอมีใจให้ซักหน่อย
왕케피양터미짜이 하이싹너이
เฝ้าแต่รอคอยเพียงเธอบอกรักมา
화오떼러커이피양터벅락마
สุขใจยิ่งนัก ที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอ ก็สุขสุดหัวใจ
쑥짜이잉낙 티찬다이피양케멍따깝터 꺼쑥쑫후어짜이

เธออาจจะมีใครคนนั้นที่แสนดี ส่วนฉันคนนี้ก็คงจะเศร้าใจ
터앋짜미크라이콘난티쎈디 쑤언찬콘니꺼콩짜싸오짜이
เธออาจจะมีแฟนแล้วก็เป็นได้ ก็ยังสงสัย ยังอยากจะรู้
터얃짜미훤래오꺼뻰다이 꺼양쏭싸이 양약짜루
หวังแค่เพียงเธอมีใจให้ซักหน่อย
왕케피양터미짜이하이싹너이
เฝ้าแต่รอคอยเพียงเธอบอกรักมา
화오떼러커이피양터벅락마
สุขใจยิ่งนัก ที่ฉันได้เพียงแค่มองตากับเธอ ก็สุขสุดหัวใจ
쑥짜이잉낙 티찬다이피양케멍따깝터 꺼쑥쑫후어짜이
ก็สุขสุดหัวใจ
꺼쑥쑫후어짜이


지금 노래는 이곳 papam 블러그에 자주 찾아 주시는 태국 현지인 한분이 추천해 주셨습니다.
이 자리를 빌어 감사 드립니다..
혹시 글이 작게 보이시는 점 이해 바랍니다. 태국어와 한글을 같이 쓰면 겹쳐서 글 올리기가 여간 여렵지 않습니다. 부득이하게 글을 작게 해서 올립니다.

คุณ catwalk ทำให้รู้ มีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลย ขอบคุณครับ

[papam.net @roh.j]