'Palmy'에 해당되는 글 2건

  1. 타이뮤직비디오-- palmy [stay]-- 감미로운 선율 속이로 빠져 보십시요.. (5)
  2. 타이뮤직비디오 Palmy--[ความเจ็บปวด 쾀쩹뿌얻]--감미로운 음악에 빠져 보세요

타이뮤직비디오-- palmy [stay]-- 감미로운 선율 속이로 빠져 보십시요..사용자 삽입 이미지
아티스트: ปาล์มมี่ palmy
곡명: Stay

태국내에서 palmy 가수는 유명세를 톡톡히 타고 있는 보기 드문 멋진 가창력을 가지고 있죠... 특히 부드러운 발라드 노래들이 다수 포함되어 있고, 언제 들어도 한국인 정서에 맞는 곡들이 많습니다.อาจมีฝนที่หล่นมา
앋미혼티롬마
ชั่วคราว
추어크라오
และเมฆขาวที่ผ่านมา
래멕카오티판마
เพียงชั่วคืน
피양추어큰
เจอะก้บลมก็ปลิวไป
쩨아깝롬꺼쁘리오빠이
ไม่มีใครรื้อฟื้น
마이미크라이릐픈
ไม่ได้เป็นความยั่งยืน
마이다이뻰쾀양윤
เสมอไป
싸믜빠이
แต่กับเธอที่ผ่านมา
떼깝터티판마
ชั่วคราว
추어크라오
และเรื่อวราวที่เปลี่ยนไป
래릐엉라오티쁘리얀빠이
ชั่วข้ามคืน
추어캄큰
กับอะไรที่เป็นไป
깝아라이티뻰빠이
ก็ยังไม่เคยลืม
꺼양마이커이름
เหมือนว่ามันเป็นส่วนหนึ่ง
믜언와만뻰쑤언능
ของหังใจ
컹후어짜이
เราไม่เคยจะรักกัน
라이마이커이짜락깐
มีแต่วันที่อ่อนไหว
미테완티언와이
ผ่านเลยไปและไม่เคย
판러이빠이래마이커이
จะกลับมา
짜끄랍마
เป็นแค่ความประมับใจ
뻰캐콴쁘라탑짜이
ที่ยังคงแน่นหนา
티양콩낸나
มีแต่ฝนมีแต่ฟ้ามี่เข้าใจ
미때혼미때화티카오짜이
ใต้ต้นไม้ที่ไม่มี,,,,ร่มเงา
다이똔마이티마이미 롬으아오
กิ่งก้านมันไม่ได้สูง
낑깐만마이다이쑹
สักเท่าไร
싹타오라이
แต่รากลึกลงในดิน
때락륵롱나이딘
หยังลึกลงในใจ
양륵롱나이짜이
มีความหมาย
미쾀마이
ที่มากมายตลอดมา
티막마이따럳마

เราไม่เคยจะรักกัน
라이마이커이짜락깐
มีแต่วันที่อ่อนไหว
미때완티언응아이
ผ่านเลยไปและไม่เคย
판러이빠이래마이커이
จะกลับมา
짜끌랍마
เป็นแค่ความประทับใจ
뻰케쾀쁠라탑짜이
ที่ยังคงแน่นหนา
티양콩낸나
มีแต่ฝนมีแต่ฟ้าที่เข้าใจ
미때혼미때화티카오짜이
ใต้ต้นไม้ที่ไม่มี,,, ร่มเงา
따이똔마이티마이미 롬응아오
กิ่งก้านมันไม่ได้สูง
낑깐만마이다이쑹
สักเท่าไร
싹타오라이
แต่รากลึกลงในดิน
때락륵롱나이딘
หยังลึกลงในใจ
양륵롱나이짜이
มีความหมาย
미쾀마이
ที่มากมาย,,,,ตลอดมา
티막마이     따럳마
แต่รากลึกลงในดิน
때락륵롱나이딘
หยังลึกลงในใจ
양륵롱나이짜이
มีความหมาย
미쾀마이
ที่มากมาย,,,,ตลอดมา
티막마이     따럳마

[papam.net @papam]

 

타이뮤직비디오 Palmy--[ความเจ็บปวด 쾀쩹뿌얻]--감미로운 음악에 빠져 보세요

사용자 삽입 이미지
아티스트: Palmy
곡명: ความเจ็บปวด [쾀쩹뿌얻]

태국에서 palmy 가수를 모르면 간첩? 부드러운 선율이 아름다운 가수로써 태국내 20~30대 큰 사랑을 받고 있는 아름다운 외모를 두루 가춘 가수 입니다.
한국 사람들도 다수의 팬을 확보 할 정도로 그 음악성에 한껏 빠져들게 됩니다.ใคร คนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคยรู้จัก กำลังจะหายลับไปทุกที
크라이 콘티커이루짜이 러이임티커이루짝 깜랑짜하이랍빠이툭티

คำพูดที่ซึ้งใจ ที่เคยว่ารักมากมาย ไม่มีอีกแล้วนับจากนี้
캄푿티씅짜이 티커이와락막마이 마이미익레오납짝니
ถ้าคนจะไป ก็ต้องไป
타콘짜빠이 꺼떵빠이
รักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้
락타오라이떼찬콩탐다이타오니

ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด
다이떼인염랍쾀쩹뿌얻
และฉันจะอดทน แม้แทบขาดใจ
래찬짜옫톤 메텝칻짜이
ไม่อาจจะวิ่งหนีความจริงที่มันโหดร้าย
마이앋짜윙니쾀찡티만도라이
จะพร้อมจะยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
짜프럼짜염카오짜이쾀빠이리욘쁘렝
จะอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวด
짜유픠어리얀루쾀쩹뿌얻
จะฝืนเดินต่อไป แม้ไร้เรี่ยวแรง
짜흰드언떠빠이 메라이리야오랭
และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
래콩미티싹완능 찬짜캠켕
ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร
틍매마이루떵난싹타오라이
เธอ เธอเคยเป็นทุกสิ่ง
터 터커이뻰툭씽
จะขอขอบคุณทุกอย่าง ที่เคยให้ฉันจนวันนี้
짜커컵쿤툭양 티커이하이찬쫀완니
 
ถ้าคนจะไป ก็ต้องไป
타콘짜빠이 꺼떵빠이
รักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี้
락타오라이떼찬콩탐다이타오니
ได้แต่ยินยอมรับความเจ็บปวด
다이떼인염락쾀쩹뿌얻
และฉันจะอดทน แม้แทบขาดใจ
래찬짜얻콘메넵칻짜이
ไม่อาจจะวิ่งหนีความจริงที่มันโหดร้าย
마이앋짜윙니쾀찡티만도라이
จะพร้อมจะยอมเข้าใจความเปลี่ยนแปลง
짜프럼짜염카오짜이쾀쁠리얀쁘랭
จะอยู่เพื่อเรียนรู้ความเจ็บปวด
짜유프어리얀루쾀쩹뿌얻
จะฝืนเดินต่อไป แม้ไร้เรี่ยวแรง
짜흰드언떵빠이 메라이리야우랭

และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
래콩미티싹완능 찬짜켐캥
ถึงแม้ไม่รู้ต้องนานสักเท่าไร
틍매마이루떵난싹타오라이
และคงมีที่สักวันนึง ฉันจะเข้มแข็ง
래콩미티싹완능 찬짜켐캥

ถึงแม้ไม่รู้ต้องนาน....สักเท่าไร
틍매마이루떵난 ...싹타오라이
[papam.net @ papam]