'Transformers'에 해당되는 글 2건

  1. 트랜스포머2 [อภิมหาสงครามแค้น] "패자의 역습"[ Revenge of the Fallen]을 보고 왔어요~~ (8)
  2. 태국 상영 예정작 'Transformers 트랜스퍼머 (4)

트랜스포머2 [อภิมหาสงครามแค้น] "패자의 역습"[ Revenge of the Fallen]을 보고 왔어요~~

확대


อภิมหาสงครามแค้น (ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส)

กำหนดฉาย
: 23 มิถุนายน 2552 (ตั้งแต่รอบ 5 โมงเย็นเป็นต้นไป)
นักแสดง : ไชอา ลาบัฟ (Shia LaBeouf), มีแกน ฟอกซ์ (Megan Fox), จอช ดูลฮาเมล (Josh Duhamel), ไทรีส กิ๊ปสัน (Tyrese Gibson)
กำกับ : ไมเคิล เบย์ (Michael Bay)

지난 24일 태국 전 극장가 동시 개봉작 트랜스 포머 " 패자의 역습" อภิมหาสงครามแค้น (ยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล พิคเจอร์ส) 을 보고 왔습니다.. 역시 대작답게 잘 만들었더군요.

제가 살고 있는 곳[랏파오]에서 "메이져 씨네프렉스" 까지는 약 버스타고 10여분 정도 가까운 곳에 위치해 있지요..

개봉일에 맞춰 볼려고 했는데 하루 늦게 지방에서 도착하는 바람에 깨죄죄한 모습으로 거금~! 140밧을 내고 ^^ , 뒷 C20번 자리를 잡고 "시간이 잠시 남아있어 [쏨땀에 밥한공기 뚝딱 ] 먹어 치우고.. 상영관으로 돌진?? 했습니다.

역시나 이날 상영관은 스크린 바로 앞좌석은 사람하나 없었는데.. 뒷열을 공석없이 빼곡히 사람들이있더군요.... 식후 간식용 팝콘을 들고 혼자 다리겁나게 꼬고 앉아서... 기다리는 중간에.. 태국 국왕 노래가 나오면 벌떡 일어나서 노래가 끝날때까지 조용히 ...

개인적으로 영어보다는 태국어가 조금 편안하기 때문에..태국어 자막에.. 영어... 뭐 이렇게 보게되었구요.. 트랜스 포머 시작과 동시에... 아득한 머어언~~ 과거 옷 훌러덩 벗고 있는 이름 모를 그 시대에... 창들고.... 로봇과 마짱 뜨는 멋진 ?? 인간들과 쌈이 벌어집니다..

잠시후~~~~

높은 태양빛이 오토바이 뒷 번호? 판을  반짝이면서..조금만 더 짧은면 입으나 마나한 초절정 미니 반바지 그렇다능~~~ 여하튼 극장 내부에서 연신 남정내들...오호~~ 와우`~ 하는 소리들도 가득 했습니다..^^ [저도 한몫] 두리번

한국에서 개 싸가지 짖을 했다는 "매간폭스와 쌰이야 라포브" 이 잣것들을 살짝 미워하면서..이곳은 태국이니.. 어쩔 수 없다는..ㅎㅎ 그런 소심한 마음 가짐으로... 팝콘이 입으로 들어가는 지 코로 들어가는지 모를 절묘한 손놀림?...

대부분에 다른 영화를 보면 " 시작을 겁나게 뻔쩍거리면서..뭔가 깊은? 철학 비스므리한게 숨어 있는듯.." 사람을 살짝 긴장시키면서.. 중요한건 끝에 보여주려고 하는듯 중간을 지루하게 만들거나.. 아니면...침대위를 오르락 내리락 하는 애로티 거시기한 일들이 많아지는데..

이번 트랜스 포머 2는 처음부터... 참 사진 거시기 하면서.. 영화보는 내내 지루함 없이 깔끔하게 가더라구요..

평화로워 보이는 어느 대학가? 샘[쌰이야 라포브]는 노랑색 스포츠카를 몰고 다니면서.. 참~~아암 말많더라구요.. 시끄러워서..^^::

이렇게 우주의 평화를 계속되는듯 했으나.. 샘은 자신은 모르는 전쟁과 평화 /선과 악의 갈림길에서 디셉티콘와 오토봇과의 대규모 전쟁 길을 여는 열쇠를 가지고 있게 되는데 가끔... 눈에 비치는 이상한 언어들 때문에.. 정신 없어 합니다.

여하튼 ... 샘과 미카엘은 1편에 등장하는 옛친구를 다시 찾아가... 자신에게 벌어지고 있는 일들을 설명하고.. 그 이유를 듣게 됩니다... 중요한건 미카엘[메간폭스] 뒷조사를 하기위해 파견? 된 쪼매난 로봇 그러나.. 미카엘에게 잡혀.. 죽도록 혼나고 마카엘 전용 신복이 됩니다.

샘은 자신이 보고 들었던 것이 전쟁이 벌어질 장소라는 것을 듣고 그 위치를 죽도록 혼났던 디셉티콘 졸개에서 뿜어져 나오는 빔에 의해서.. 그 위치를 찾게 되는게.. 이집트 피라미드 겁나게 큰데..

이곳에서 디셉티콘과 오토봇이 맞짱뜨는 곳으로 알려지자 우주에선 디셉티콘이 오고 .. 헬리콥터를 타고 오토봇들이 대거.. 집합하게 됩니다..


이런 전쟁중에 꼭~~~ 쥔공이 별일 없음..잼없잖아여?? 그쵸... 그럴줄 알았는지..쌤이 디셉티콘 공격에 그만 죽고 맙니다..ㅎㅎㅎ [왜웃지?]
그러나 어디 쥔공이 죽어서야 쓰겠습니까?? 어디선가 모를 로봇 저승사자들이 나타나 너는 지구의 운명을 어쩌고 저꼬고 하면서.. 살아 납니다..음.. [좀 이상했음돠..]

이렇게 해서.. 말할 것도 없이... 오토봇 선한 로봇들이 승리를 한다는 이야긴데.. 정말 잼있어요.
태국은 현재 계속해서 매진 사태가 이어지고 있는데요... 한개 극장 10개 상영관 모두가 트랜스포머 2를 상영하더군요..음...

다음달은 해리포터를 하던데. 그거 봐야겠어요... 트랜스 포머 시간되심 꼭 한번 보시는 것도 정신 건강에 좋을 듯.쉽구요.. 저~~ 위에 있는 두 년놈들 보기 그러시면.. 어둠의 경로로 꼭 보시길..

[papam.net / papam]

-- 이전 포스트--

2009/04/20 - [태국영화소개] - 영화 쌍화점 태국에서 상영 중 "Frozen Flowers"

2008/12/29 - [태국영화소개] - 태국 영화 - Deep in the jungle -- 뱀의 저주를 받고 태어난..

2008/12/18 - [태국영화소개] - 태국영화 - ท้าชน / Fireball [탄환]- 목숨건 싸움이 시작된다..

2008/11/23 - [태국영화소개] - 태국영화 - ห้าแถว[하테우] 서열 5 / 최고를 위해서 흑마술 사용

2008/11/19 - [태국영화소개] - 태국영화 - Happy Birthday / แฮปปี้เบิร์ธเดย์ [해피벋데이]-

태국 상영 예정작 'Transformers 트랜스퍼머

사용자 삽입 이미지

กำหนดฉาย : 28 มิถุนายน 2550 [2007년 6월 28일]
ประเภทหนัง : Action / Sci-Fi
กำกับการแสดง: Michael Bay [마이클 베이]
นำแสดง : Shia LaBeouf, Travis Van Winkle, Josh Duhamel, Jon Voight, Megan Fox

시놉시스;
인류의 미래를 좌우할 거대 에너지원을 찾는 데 결정적 열쇠를 지닌 주인공 ‘샘’. 어느 날 밤, 자신의 낡은 자동차가 거대한 로봇으로 변신하는 놀라운 현장을 목격한다. 샘의 자동차는 바로 지구를 지키려는 ‘오토봇’ 군단의 ‘범블비’로, 샘을 보호하기 위해 파견된 트랜스포머인 것이다. 샘을 찾아내 거대 에너지원을 손에 쥐어 지구를 지배하려는 악의 ‘디셉티콘’ 군단과 지구를 지키려는 정의의 ‘오토봇’ 군단의 숨막히는 대결이 펼쳐지는데… 자동차, 헬기, 전투기 등 다양한 형태로 변신해 지구에 존재를 숨겨온 트랜스포머들. 인류를 위협하는 디셉티콘 군단과 인류를 보호하려는 오토봇 군단간의 지구의 운명을 건 거대한 전쟁이 시작된다.

-- 태국 사람들 기대를 모으고 있는 작품 입니다.. 벌써 일부 영화관 예매 매진될 정도로 폭발적인 반응을 보이고 있는 영화~~~ 트랜스포머

[papam.net @ papam]