'loso'에 해당되는 글 2건

  1. 타이뮤직비디오--loso แม่ 메 --잔잔한 음악 따라해 보십시요 (2)
  2. 타이 뮤직비디오 loso " อมพระมาพูด[옴프라마푿]-- 노래 따라해 보세요 (2)

타이뮤직비디오--loso แม่ 메 --잔잔한 음악 따라해 보십시요


사용자 삽입 이미지

아티스트: loso โลโซ
곡명: mae แม่

태국 가수 로쏘는 워낙 유명하기 때문에 다른 설명이 필요 없습니다. 로쏘곡 가운데 발라드 곡들이 대부분 인데, 특히 가족,친구,사회 적인 부분을 노래한 곳들이 많습니다.. 오늘 노래는 엄마를 생각하며, 부른 곡으로써 차분함을 더해
줍니다.

ป่านนี้จะเป็นอย่างไร จากมาไกลแสนนาน
빤니짜뻰양라이 짝마끌라이쌘난
คิดถึงคิดถึงบ้าน จากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับ
킫틍킫틍반 짝마땅난믜어라이짜다이끌랍
แม่จ๋าแม่รู้บ้างไหม ว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วง
메짜메루방마이 와두엉짜이두엉니뻰후엉
จากลูกน้อยที่แม่ห่วงหวง อยู่เมืองหลวงศิวิไลซ์ไกลบ้านเรา
짝룩너이티메후엉후엉 유믜엉루엉씨위라이끌라이반라오
คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหล อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่
킫틍메큰마남따만꺼라이 약끌랍빠이쏩롱티뜨롱딱메

ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียมแท้ ในอกแม่สุขเกินใคร
나이엄껃락찡티티얌태 나이옥메쑥끤크라이
อีกไม่นานลูกจะกลับไป หอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทน
익마이난룩짜끌랍빠이 헙두엉짜이쩹창끤톤
เก็บเรื่องราววุ่นวายสับสน ใจที่วกวนของคนในเมืองกรุง
껩릐양라오운와이쌉쏜 짜이티티왁완컹콘나이믜엉끄룽

(2절)

คิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหล อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่
킫틍메큰마남따만꺼라이 약끌랍빠이쏩롱티뜨롱딱메
ในอ้อมกอดรักจริงที่เทียมแท้ ในอกแม่สุขเกินใคร
나이엄껃락찡티티얌테 나이옥메쑥끤크라이
อีกไม่นานลูกจะกลับไป หอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทน
익마이난룩짜끌랍빠이 헙두엉짜이쩹참끤톤
เก็บเรื่องราววุ่นวายสับสน กลับบางคนที่ใจไม่แน่นอน
껍릐엉라오운라이쌉쏜 끌랍방콘티짱이마이메넌
ลืมเรื่องบางคนไปซบลงที่ตรงตักแม่
름릐어방콘빠이쏩롱티뜨롱딱메

[papam.net @papam]

 
 

타이 뮤직비디오 loso " อมพระมาพูด[옴프라마푿]-- 노래 따라해 보세요사용자 삽입 이미지
아티스트: loso
제목: อมพระมาพูด[옴프라마푿]

이번 노래는 락발라드 입니다. 강한 비트와 시원한 고음처리가 멋진 음악중에 하나 입니다.


เธอเดินมาหาทำหน้าเศร้า
터드언마하탐나싸오
เธอบอกว่าเราไปกันไม่ได้
터벅와라오빠이깐마이다이
เธอบอกว่าฉันดีเกินไป สำหรับเธอ
터벅와찬디끠 빠이 쌈랍터
คำพูดเธอนั้นมันง่ายด ียังโน้นยังนี้ทำหน้าตา
캄푿터난만응아이디 양논양니탐나따
ทำเหมือนว่าฉันเป็นผักปลาไม่ใช่คน
탐믜어와찬뻰팍쁠라마이차이콘
แสร้งทำเป็นดี
쎄응탐뻰디
บอกไม่มี ไม่มีใครใหม่
벅마이미 마이미크라이마이
อยากจะพักหัวใจ
약짜팍후어짜이
ไม่อยากมีใครมาพัวพัน
마이약미크라이마푸어판
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ
나느어짜이씌양터
ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้
크라이뜨언마이황와야플러미짜이하이
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้
나싸이짜이씌어츼어마이다이
ประวัติโชกโชนเชือดใจมากี่คน
쁘라와디촉촌츼얻짜이마끼콘
เคยนับบ้างไหม
커이납방마이
ถึงแม้ว่าฉันยังรักอยู่
틍메와찬양락유
ใครๆก็รู้ก็ดูออก
크라이 크라이 루꺼두억
แต่จะไม่ยอมให้เธอหลอกอีกต่อไป
떼짜마이옘 하이터럭익떠빠이
พรุ่งนี้จะขอไปให้ไกล
프룽니짜커빠이하이끄라이
ไม่อยากเจอใครที่ใจดำ
마이약쯰크라이티짜이담
จะไม่เชื่อคนที่น้ำคำจำใส่ใจ
짜마이츼어콘티남캄짬싸이짜이
แสร้งทำเป็นดี
쎄응탐뻰디
บอกไม่มี ไม่มีใครใหม่
벅마이미 마이미크라이마이
อยากจะพักหัวใจ
약짜팍후어짜이
ไม่อยากมีใครมาพัวพัน
마이약미크라이마푸어판
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ
나느어짜이씌어양터
ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้
크라이띄언마이황와야플러미짜이하이
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้
나사이짜이씌어츼어마이다이
ประวัติโชกโชนเชือดใจมากี่คน
쁘라와띠촉촌츼얻짜이마끼콘
เคยนับบ้างไหม
커이납방마이
(2절)
แสร้งทำเป็นดี
쎄응탐뻰디
บอกไม่มี ไม่มีใครใหม่
벅마이미 마이미크라이마이
อยากจะพักหัวใจ
약짜팍후어짜이
ไม่อยากมีใครมาพัวพัน
마이약미크라이마푸어판
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ
나늬짜이씌어양터
ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้
크라이띄언마이황와야플러미짜이하이
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้
나사이짜이씌어츼어마이다이
ประวัติโชกโชนเชือดใจมากี่คน
쁘라와띠촉촌츼얻짜이마끼콘
เคยนับบ้างไหม
커이납방마이

อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าเนื้อใจเสืออย่างเธอ
나늬짜이씌어양터
ใครเตือนไม่ฟังว่าอย่าเผลอมีใจให้
크라이띄언마이황와야플러미짜이하이
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴프라마푿꺼마이츼어
หน้าใสใจเสือเชื่อไม่ได้
나싸이짜이씌어츼어마이다이
ประวัติโชกโชนเชือดใจมากี่คน
쁘라와띠촉촌츼얻짜이마끼콘
เคยนับบ้างไหม
커이납방마이
เคยนับบ้างไหม
커이납방마이
อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
옴쁘라마푿꺼마이츼어 옴프라마푿꺼마이츼어
อมวัดมาพูดก็ไม่เชื่อ อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ
 

옴왇마푿꺼마이츼어 옴프라아푿꺼마이츼어
ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ ไม่เชื่อ
마이츼어 마이츼어 마이츼어 마이츼어