본문 바로가기
엔터테인먼트/태국음악

80년대 닭장댄스-- - little russian [รัสเซียเล็ก] -- 태국어로 따라부르기

by PAPAM 2008. 7. 8.
반응형
사용자 삽입 이미지
아티스트: mr.zivago
곡명: little russian [รัสเซียเล็ก]

80년대 후반 전세계를 즐겁게 했던 댄스 음악입니다.. 가끔 시끄러운 음악이 듣고 풀때.. 플레이 해주는 센스~~!
태국어로 따라부르니 맛이 좀 이상하긴 한데요..^^: 따라해보세요


오리지널 사운드 트랙
리믹스 

Looking back

되돌아보며

ดูเป็นข้างหลัง

두뻰캉랑

 

You can remember how the time has gone

너는 시간이 어떻게 흘렀는지 기억하지

เธอ เป็นเวลาไปทำความจำไหลทำอะไร

터뻰외라빠이탐쾅짬라이탐아라이

 

The empty mirror when you're left alone

네가 혼자 남았을대의 빈 거울

เธอ ของกระจกว่าง ทำเหลือคนเดียว

터컹끄라쪽왕 탐릐어콘디야우

 

The night is gonna be keeping

밤은 너의 머릿속에

 กลางคืน เธอข้างในหัว

깡큰 터캉나이후어

 

Something in your mind

하늘은 오늘 너무 어두울꺼야

วันนี้ของฟ้า มืดมากๆ

완니컹화 밋막막

 

Looking up

올려다보며

ดูเป็นข้างบน

두뻰캉본

 

The sky is gonna be so dark tonight

하늘은 오늘 너무 어두울꺼야

วันนี้ของฟ้า มืดมากๆ

완니컹화 밋막막

 

The wind is blowing right into your eyes

바람은 너의 눈안으로 불지

ลม ของเธอ เป็นพัดข้างในตา

롬 컹터 뻰팟캉나이따

 

Until you see tomorrow

네가 내일을 볼때까지

เธอ จะตั้งแต่ดูพรุ่งนี้

터짜땅떼두풍니

 

Live just for a night

오늘까지만 살아

อาศัยเท่านั้นถึงวันนี้

아싸이타오난틍완니

 

Little russian, you're looking for love tonight

작은 러시안아, 너는 오늘밤 사랑을 찾고 있어

รัสเซียเล็กวะ เธอ คืนนี้ ทำหาความรัก

럳씨야렉와 터큰니 탐하쾀락

 

Little russian, dancing a longer night

작은 러시안아, 더욱더 긴 밤을 춤추고 있어

รัสเซียเล็กวะ ยิ่งขึ้น จะทำเต้นรำตอนกลางคืนยาว

럳씨야렉아 잉큰 짜탐뗀람떤깡큰야우

 

Little russian, you're jumping again tonight

작은 러시안아, 오늘밤 또 뛰고 있어

รัสเซียเล็กวะ จะอีกทำกระโดดคืนนี้

럳씨야렉아 짜익탐끄라돈큰니

 

Little russian, dreaming a longer night

작은 러시안아, 더욱더 긴 밤을 꿈꾸고 있어

รัสเซียเล็กวะ ยิ่งขึ้น ทำจะความฝันตอนกลางคืนยาว

럳씨야렉아 잉큰 탐짜쾀환떤깡큰야우

 

Little russian, lover again tonight

작은 러시안아, 오늘밤 또 연인이 되고

รัสเซียเล็กวะ เป็นทำอีกพู้หญิงคืนนี้

럳씨야렉아 뻰탐익푸잉큰니

 

Little russian, taking a longer night

작은 러시안아, 더 긴 밤을 보내고 있어

รัสเซียเล็กวะ คืออาศัยอยู่อีกลึกๆคืนนี้

럳씨야렉아 크아싸이유익륵륵큰니

 

Little russian, just to be free and wild

작은 러시안아, 그냥 자유와 광란을 위해

รัสเซียเล็กวะ เฉยๆ โกรธสำหลับและอิสรภาพ

럳씨야렉아 츼이츼이까롣쌈랍래읻싸라팝

 

Little russian, living a longer night

작은 러시안아, 더욱더 긴 밤을 살아

รัสเซียเล็กวะ ยิ่งขึ้น อาศัยลึกๆคืนนี้

럳씨야렉아 잉큰아싸이륵륵큰니

 

Looking down

아래를 보며

ดูเป็นข้าวใต้

두뻰캉따이

 

The light is shining up into your eyes

빛은 너의 눈으로 비춰지고 있어

แสงสว่าง เป็นส่องทำตาของเธอ

쎙싸랑 뻰썽탐따컹터

 

And now there's music coming through the night

그리고 이젠 밤에서 음악이 흘러나와

แล้วก็ ขณะนี้ มาไหลดนตรีในคืนนี้

래우꺼 카나니마라오돈뜨리나이큰니

 

Until you see tomorrow

네가 내일을 볼때까지

เขา จะตั้งแต่ถึงตาพรุ่งนี้

카오짜땅떼틍따풍니

 

Play just for tonight

오늘까지만 놀아

จะเล่นตั้งแต่ถึงวันนี้

짜렌땅떼틍완니

 

Looking back

뒤를 돌아보며

ดูเป็นข้าวหลัง

두뻰캉랑

 

Remember how you worried only once

네가 한번밖에 걱정하지 않았음을 기억하며

เธอ เป็นความจำไม่เป็นหว่งที่หนึ่งเท่านั้น

터뻰쾀짬마이뻰후엉티능타오난

 

And now you know the lonely days are gone

이제 너는 외로운날들이 지났음을 알지

ที่นี่ เธอ เป็นผ่านไปรู้จาก พวกวันนี้เหงา

티 터뻰판빠이루짝푸억완니응아오

 

And you can see tomorrow

너를 내일 다시 볼 수 있어

เธอ เป็นมองเห็นอีกครั้งพรุ่งนี้

터뻰멍헨익크랑풍니

 

Living for tonight

오늘밤을 위해 살아

เกียวกับอาศัยคืนนี้

끼야우깝아싸이큰니

 
※ 80년대 닭장댄스 mr.zivago - little russian 를 태국어로 제 번역해 보았습니다.
음역 또는 오역이 있을 수 있으며, 음율을 맞추기 위해 필요이상 태국어가 추가되었습니다.

- 영문 출처; 지식네이버

[papam.net /papam]

-- 이전 포스트--
--> 2008/07/02 - [동영상] - 타이뮤직비디오 -- ฟ้า [화] - Tattoo Colour --
--> 2008/06/06 - [동영상] - 타이뮤직비디오 -- ดูเธอทำ[두터탐] --
--> 2008/05/24 - [동영상] - Bad Boys Blue - Pretty Young Girl[น้องสาวงาม]
--> 2008/04/20 - [เพลงเกาหลี] - 태국어로 따라하는 "사랑이 지나가면" ความ

반응형

댓글2

 • BlogIcon 달짜 2008.07.08 15:16

  허~~~.
  종로에서 요거 나오면 열씸히 발 바닥 비비던 생각 나네요. 이 음악을 아시는것 보니 Papam님도 한때는?
  답글

  • BlogIcon PAPAM 2008.07.08 16:14 신고

   헉...그럼 달짜님..연세가??? 혹시..^^::
   정말 아무생각없이 한번들어보고 싶은 음악이더라구요.. 영등포 거시기와 지방출장? 유성거시기가 참 좋았더 기억이 잇습니다..[가끔 부산 거시기]