무엇을 상상하든 딱! 거기까지

You will get as far as your imagination, whatever it may be. ​

타이뮤직 11

여자라서 아님 남자라서?? ฮะเก๋า[하까오] -- 나는 남자닷~~ OST듣기 좋은데....

วันที่เข้าฉาย : 19 มิถุนายน 2551 / 2008년 6월 19일 [개봉일] แนวหนัง : ตลก / 코믹 กำกับโดย : มารยาท ไทยนิวัฒน์วิไล / 말라얃 타이니완위라이 [감독] นักแสดง : พงษ์พิสุทธ์ ผิวอ่อน, หม่ำ จ๊กมก, วัตถาภรณ์ เอี่ยมสินธร, บุศริน มโหทาน, สกาว เอื้อวิวัฒน์สกุล, ณัฏฐพงษ์ ชาติพงศ์ / 퐁피쑫 피우언, 윋따타펀 이얌씬턴 , 붇린 마호탄, 싸까우 의이위완싸꾼 , 나띠타퐁 차띰뽕 [출연진] - 2008년 태국이 왜캐 공포물 제작을 안할깡?? 기다리던중..ㅎㅎ 재미 있는 코믹 영화를 개봉했었더군요.. 음... 말도 없이... ^^:: 위 포스터에서 보시는..

태국 전통음악 영화 The Overture -- โหมโรง-- 서곡을 알리는 태국음악 잔잔한 감동

The Overture -- โหมโรง-- วันที่เข้าฉาย 6 กุมภาพันธ์ 2547/2004년 2월 6일 [개봉일]-- 지난영화/ 한국 극장 미 개봉작 กำกับโดย อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ /읻띠쑨톤 위차이락싸 นำแสดงโดย อนุชิต สพันธุ์พงษ์, อาระตี ตันมหาพราน, อดุลย์ ดุลยรัตน์, พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง, ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง, ชุมพร เทพพิทักษ์, สมภพ เบญจาธิกูล, สุเมธ องอาจ, บุ๋มบิ๋ม สามโทน, ณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า, สมชาย ศักดิกุล, อุดม ชวนชื่น /아누칟 싸판퐁, 아라띠 딴마합란, 아둔 둔야랃, 파응오판타 위친라번쫑 ..

타이뮤직비디오--Yai Monotone [วันที่เธอไม่อยู่ 완티터마이유]--흥겨운 락발라드 따라해보세요..?

아디스트: Yai Monotone 곡명: วันที่เธอไม่อยู่ 완티터마이유 최근에 등장한 신인가수 입니다. 외모상 상당히 동양적[중국계] 이미지가 물씬 풍기는 가수 입니다.. 최근 발매중인 곡들이 빠른 락발라드를 주로 선보이면서, 신선한 바람을 이르키고 있는 가운데, 올해 한번 기대해 볼랍니다. แล้ววันนี้ก็วันแรกที่ฉันรู้สึกกับสายตา 래오완니꺼완랙티찬루쓱깝싸이따 เวลาที่มองผู้หญิงที่ผ่านไป ผ่านมา ผ่านไป ผ่านมา 외라티멍푸잉티판빠이 판마 판빠이 판마 พวกที่ทำให้ใจฉันเต้นแรง จะมองทางนู้นก็ดูดี 푸억티탐하이짜이찬땐래오 짜멍탕눈꺼두디 จะมองทางนี้ก็มีแต่ความหวือหวา 짜멍탕티꺼미떼쾀워..

타이뮤직비디오--loso แม่ 메 --잔잔한 음악 따라해 보십시요

아티스트: loso โลโซ 곡명: mae แม่ 태국 가수 로쏘는 워낙 유명하기 때문에 다른 설명이 필요 없습니다. 로쏘곡 가운데 발라드 곡들이 대부분 인데, 특히 가족,친구,사회 적인 부분을 노래한 곳들이 많습니다.. 오늘 노래는 엄마를 생각하며, 부른 곡으로써 차분함을 더해 줍니다. ป่านนี้จะเป็นอย่างไร จากมาไกลแสนนาน 빤니짜뻰양라이 짝마끌라이쌘난 คิดถึงคิดถึงบ้าน จากมาตั้งนานเมื่อไรจะได้กลับ 킫틍킫틍반 짝마땅난믜어라이짜다이끌랍 แม่จ๋าแม่รู้บ้างไหม ว่าดวงใจดวงนี้เป็นห่วง 메짜메루방마이 와두엉짜이두엉니뻰후엉 จากลูกน้อยที่แม่ห่วงหวง อยู่เมืองหลวงศิวิไลซ์ไกลบ้านเรา..

타이뮤직비디오--Stamp--ศาลาพักใจ 싸라팍짜이-- 따라해보세요..^^

아티스트: Stamp 곡명: ศาลาพักใจ 싸라팍짜이 stamp 가수는 [ศาลาพักใจ 싸라팍짜이] 노래로 알려진 가수 입니다. 이 노래 이후 크게 뜨지 못하고 있는 아쉬움이 있긴 하지만, 태국 어디를 가나 많은 사람들이 부르는 노래로 손꼽히는 곡입니다. 내용도 쉽고 부르기도 편해서, 태국어를 처음 접하시는 분들도 몇 차례 들어 보면 쉽게 따라 하실 수 있습니다. ฟ้าร้อง แดดร้อน 화렁 덷런 ฝนตกเธอก็มา 혼똑터꺼마 หายเหนือยเมื่อยล้า 하이늬어이믜어이라 ฝนซาเธอก็ ไป 혼싸터꺼빠이 ฉันก็หลงดีใจ 찬꺼롱디짜이 ที่เธอให้ความรักความสำคัญ 티터하이쾀락쾀쌈칸 เก็บเอาไปนอนเพ้อ แอบฝัน 껩아오빠이넌픠 엡환 ว่าเรารัก..

타이뮤직비디오-- palmy [stay]-- 감미로운 선율 속이로 빠져 보십시요..

아티스트: ปาล์มมี่ palmy 곡명: Stay 태국내에서 palmy 가수는 유명세를 톡톡히 타고 있는 보기 드문 멋진 가창력을 가지고 있죠... 특히 부드러운 발라드 노래들이 다수 포함되어 있고, 언제 들어도 한국인 정서에 맞는 곡들이 많습니다. อาจมีฝนที่หล่นมา 앋미혼티롬마 ชั่วคราว 추어크라오 และเมฆขาวที่ผ่านมา 래멕카오티판마 เพียงชั่วคืน 피양추어큰 เจอะก้บลมก็ปลิวไป 쩨아깝롬꺼쁘리오빠이 ไม่มีใครรื้อฟื้น 마이미크라이릐픈 ไม่ได้เป็นความยั่งยืน 마이다이뻰쾀양윤 เสมอไป 싸믜빠이 แต่กับเธอที่ผ่านมา 떼깝터티판마 ชั่วคราว 추어크라오 และเรื่อวราวที่เปลี่ยนไป 래릐엉라오티쁘..

타이뮤직비디오 Palmy--[ความเจ็บปวด 쾀쩹뿌얻]--감미로운 음악에 빠져 보세요

아티스트: Palmy 곡명: ความเจ็บปวด [쾀쩹뿌얻] 태국에서 palmy 가수를 모르면 간첩? 부드러운 선율이 아름다운 가수로써 태국내 20~30대 큰 사랑을 받고 있는 아름다운 외모를 두루 가춘 가수 입니다. 한국 사람들도 다수의 팬을 확보 할 정도로 그 음악성에 한껏 빠져들게 됩니다. ใคร คนที่เคยรู้ใจ รอยยิ้มที่เคยรู้จัก กำลังจะหายลับไปทุกที 크라이 콘티커이루짜이 러이임티커이루짝 깜랑짜하이랍빠이툭티 คำพูดที่ซึ้งใจ ที่เคยว่ารักมากมาย ไม่มีอีกแล้วนับจากนี้ 캄푿티씅짜이 티커이와락막마이 마이미익레오납짝니 ถ้าคนจะไป ก็ต้องไป 타콘짜빠이 꺼떵빠이 รักเท่าไรแต่ฉันคงทำได้เท่านี..

타이뮤직비디오 kala [ใช่ไหม 차이마이] 태국어 따라하기--태국

아티스트: kala 곡명: ใช่ไหม 차이마이 태국에서 카라하면 유명한 가수 입니다. 노래도 좋고 가창력도 뛰어난 가수로써 많은 사랑을 받고 있습니다. เรามันคนคุ้นเคยกัน ความสัมพันธ์ที่แปรเปลี่ยน 라오만콘쿤커이깐 쾀쌈판티쁘레쁘리얀 วันนี้ฉันเห็นมันโดยง่ายดาย ไม่ต้องจับมือ ไม่ต้องจ้องตา 완니찬헨만도이와이다이 마이떵짭믜 마이떵쩡따 ไม่ต้องกอดกัน ไม่ต้องถามอะไร ก็รู้ดีว่าเธอไม่เหมือนเก่า 마이떵껃깐 마이떵탐아리아 꺼루디와터마이믜언까오 วันที่เราเพิ่งคบกัน วันที่ยังไม่รักเธอ 완티라이픵콥깐 완티양마이락터 วันนั้นความสัมพันธ์ยังดีกว่า 완난쾀..

타이뮤직비디오 ยอมตั้งแต่หน้าประตู [염땅떼나쁘라뚜]--태국어 따라하기--태국

아디스트: 001 곡명: ยอมตั้งแต่หน้าประตู [염땅떼나쁘라뚜] 부드러운 선율 귀에 익은 발라드가 듣기 좋은 음악 입니다. 태국에선 하이틴 가수로써 활동을 하고 있죠.. 앞으로 기대해 볼만한 가수라 보여집니다. หมื่นเหตุผลที่ทิ้งฉันไป กี่พันคำที่เธอคร่ำครวญ พูดว่าเธอเสียใจ 믠헫폰디팅찬빠이 끼판캄티터크람크루언 푿와터씨야짜이 ที่ได้ทำกับฉัน 티다이탐깝찬 อยากจะขอให้ฉันเห็นใจ ให้อภัยกับเธอได้ไหม 약짜커하이찬헨짜이 하이아파이깝터다이마이 รู้หรือเปล่าหัวใจฉันมันคิดยังไง 루릐쁘라오후어짜이찬만킫양응아이 เมื่อเธอลาใจมันถูกทำร้าย เจ็บไม่หายที่เธอทำอย่า..

타이뮤직비디오 ฤดูร้อน[르두런]-- 태국어 따라해보세요

아티스트: paradox 곡명: ฤดูร้อน[르두런] 락을 좋아 하시는 분들이 들을만한 곡 입니다. 더운 여름을 뜻하는 노래를 부르는데요.. 참~ 태국이 덥긴덥죠...^^ 태국에 잘알려진 락커들입니다. บ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทาง 버이크랑티짜이드언억빠이마이멍카오탕 หยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่า 욛남따유깝깐마이미카 ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน ที่สับสนวุ่นวาย 찬드언롱탕유끌랑푸콘 티찹쏜원와이 หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด เมื่อเธอมาจากฉันไป 한빠이하터마이쩓푸다이 믜어터마짝찬빠이 ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย 은멍텅화마이뻰첸커이 ฤดูร้อนไม่มีเธอเหมือนก่อนเหม..

태국 뮤직비디오 Loso - ฝนตกที่หน้าต่าง[폰똑티나땅]-- 태국

아티스트: LOSO 제목: ฝนตกที่หน้าต่าง [폰똑티나땅] 태국 가수 Loso 음악은 태국내에선 대중적인 음악을 많이 선보입니다. 주로 발라드 조용한 음율을 부르는 가수입니다. "창문에 내리는 비" วันนี้ฝนตก ไหลลงที่หน้าต่าง 완니 폰똑 라이롱티나땅 เธอคิดถึงฉันบ้าง ไหมหนอเธอ 터킷틍찬방 마이너터 เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว สองเรายังได้เจอ เธอ ส่งยิ้มมา 믜어완짠티래오 썽라오양다이쯰터쏭임마 นั่งอยู่คนเดียว เหลียวมองที่หน้าต่าง 낭유콘디야오 리야오멍티나땅 หากมีเธอข้างๆ ก็คงจะสุขใจ 학미터캉캉 꺼콩짜쑥짜이 เธอคงไม่รู้ ว่าฉันเองยังไม่มีใคร หากเป็..